Coronamaatregelen en privacy

Recent werden er Europese privacyregels tot stand gebracht. In deze coronatijden waarbij heel wat maatregelen worden opgelegd,vraagt men zich af of deze privacy-regels overtreden worden.

Trefwoorden: #corona, #juridisch advies, #maatregelen, #privacy, #Solange Tastenoye

Lees verder

Columns

ENGINEERINGNET.BE - Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moeten persoonsgegevens worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is.

Bovendien moeten deze persoonsgegevens voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld. Ze mogen vervolgens niet verder op een met die doeleinden onverenigbare wijze worden verwerkt. In verband met corona speelt vooral het zogenaamde ‘vertrouwelijkheidsprincipe’ een rol.

Dit houdt in dat de persoonsgegevens moeten bewaard worden in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.

De persoonsgegevens moeten, door het nemen van passende technische maatregelen, op een zodanige manier worden verwerkt dat de beveiliging ervan kan gewaarborgd worden en ze bovendien beschermd zijn tegen ongeoorloofde verwerking ervan, of ook tegen onopzettelijk verlies, beschadiging of vernietiging.

Wat mag de werkgever doen?
Zo stelt men zich bijvoorbeeld de vraag of een werkgever mag zeggen wie van zijn werknemers besmet is met het coronavirus of er de symptomen van heeft. Op basis van dit ‘vertrouwelijkheidsprincipe’ mag de werkgever deze namen niet kenbaar maken. Ook werkgevers die de temperatuur van hun werknemers wensen op te meten, moeten voorzichtig zijn.

De werkgever kan zijn personeel niet dwingen om dit te laten doen en hun gezondheidsgegevens bij te houden. Hetzelfde geldt voor een medische vragenlijst. Uitsluitend een arts kan nagaan of een werknemer besmet is en alleen deze arts kan dan de werknemer opvolgen. Daar een arts gebonden is door zijn beroepsgeheim, zal de privacy van de werknemer niet geschonden worden.

Kan een arbeidsarts dan ingeschakeld worden om zieke werknemers te vinden? De werkgever kan zijn werknemer vragen om naar huis te gaan op het ogenblik dat hij denkt dat zijn werknemer ziek is om zijn huisarts te raadplegen. Maar het is niet aan een arbeidsarts om effectief onder het personeel op zoek te gaan naar werknemers die ziek zouden zijn.

Een negatieve Covid-19 test vragen?
Ook hier kan de werkgever alleen maar vragen aan zijn ‘vermoedelijk’ zieke werknemer om naar huis te gaan en zich te laten onderzoeken door zijn huisarts. Indien deze vaststelt dat de werknemer effectief ziek is, zal hij een ziekteattest krijgen en arbeidsongeschikt worden verklaard.

De werkgever mag echter niet eisen dat zijn werknemer hem een negatieve Covid-19 test voorlegt. Hetzelfde geldt voor werknemers die contact hebben gehad met een besmet persoon: de werkgever kan alleen maar vragen/aandringen dat zijn werknemer zich in dat geval tot zijn huisarts richt. De huisarts zal dan nagaan of de werknemer besmet is of niet en aan de hand daarvan verdere maatregelen nemen.

Opgepast
Een werkgever kan nooit eisen dat een werknemer een medisch attest afgeeft! Dit is alleen mogelijk in geval de werknemer effectief arbeidsongeschikt is.


door Solange Tastenoye, zelfstandig juriste