Eerste fysicochemische grondwasinstallatie geïnstalleerd in Wallonië

In het Luikse grondvalorisatiecentrum van Envisan, milieudochter van Jan De Nul Group, is onlangs een fysicochemische reinigingsinstallatie aangekomen en geïnstalleerd.

Trefwoorden: #Envisan, #fysicochemische grondwasinstallatie, #Jan De Nul, #vervuilde grond

Lees verder

Techniek

( Foto: Jan De Nul )

ENGINEERINGNET.BE - Deze wasinstallatie kwam per schip naar het havengebied Ile Monsin, waar Envisan een concessie heeft op een terrein van 3,5 hectaren.

Dankzij deze nieuwe investering zal de Waalse markt voortaan een beroep kunnen doen op een circulaire oplossing voor vervuilde gronden. Met een fysicochemische reiniging kunnen vervuilde gronden en ontwaterde sedimenten tot secundaire bouwmaterialen worden gerecycleerd.

Envisan exploiteert dit terrein voor de verwerking en valorisatie van gronden en sedimenten sinds 2016 in hartje Luik en heeft een capaciteit van 250.000 ton per jaar. Hier worden zowel licht tot zwaar vervuilde gronden gereinigd met verschillende types polluenten.