EnergyVille krijgt jaarlijks 3 miljoen euro extra financiering

De Vlaamse regering verstrekt EnergyVille deze extra gelden om de Europese innovatiehub rond duurzame energie te worden, en zo meer Europese financiering naar Vlaanderen te halen.

Trefwoorden: #duurzame energie, #EnergyVille, #Hilde Crevits, #innovatiehub, #Vlaamse regering

Lees verder

Nieuws

( Foto: screen YouTube - EnergyVille )

ENGINEERINGNET.BE - EnergyVille, gevestigd in Genk, is een samenwerking tussen KU Leuven, VITO, imec en UHasselt in het domein van duurzame energie en intelligente energiesystemen. EnergyVille is opgestart in 2009 en heeft ongeveer 400 onderzoekers in dienst.

Minister Crevits versterkt nu het duurzaam energieonderzoek met jaarlijks 3 miljoen euro. EnergyVille ontvangt zo naast de financiering via KU Leuven, VITO, imec en UHasselt ook een eigen dotatie.

EnergyVille heeft ambitieuze doelstellingen voorop gesteld om zich sterker te positioneren als toponderzoekscentrum voor de energietransitie in Europa. Samenwerking met onderzoekspartners, bedrijven en overheden staat centraal.

Op die manier kan belangrijke Europese financiering naar Vlaanderen gehaald worden. EnergyVille wordt zo een aantrekkingspool voor Vlaamse en internationale toponderzoekers. Deze extra financiering zorgt alvast voor een 20-tal extra onderzoekers.

De nauwe samenwerking met Vlaamse speerpuntclusters zal de innovatiekracht van Vlaamse bedrijven versterken en zorgen voor economische groei en duurzame waardecreatie in Vlaanderen.

Het energiesysteem van de toekomst zal steunen op hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- en windenergie en zal ook steeds meer lokaal worden geproduceerd, opgeslagen en verbruikt. Om de vraag en het aanbod aan duurzame energie beter op elkaar af te stemmen zijn digitale technologieƫn nodig.

EnergyVille investeert daarom ook in de uitbreiding van een digitaal platform waar bedrijven gebruik van kunnen maken om hun business cases te testen en verder te optimaliseren.

De energietransitie heeft ook draagvlak in de maatschappij nodig. EnergyVille wil hier een rol opnemen via communicatie over nieuwe ontwikkelingen in de energietransitie naar professionele organisaties, de media en het brede publiek.

Scholing en herscholing van de nodige medewerkers voor de industrie vormen een laatste belangrijk aandachtspunt.