• 28/03/2012

Promotie-onderzoek naar zingende geribbelde buizen

Güneþ Nakiboðlu is onlangs cum laude gepromoveerd op zijn onderzoek naar de geluiden die ontstaan door luchtstromingen in geribbelde pijpen.

Trefwoorden: #promoveren, #Technische Universiteit Eindhoven, #trillingen, #TU/e

Lees verder

Nieuws

( Foto: Güneþ Nakiboðlu, Photodette )

ENGINEERINGNET.NL -- Hij is erin geslaagd technieken te ontwikkelen waarmee voorspeld kan worden wat voor geluid de buizen maken. Dit is van groot belang voor buissystemen, zoals flexibele gaspijpen, waar de geluidstrillingen tot schade kunnen leiden. De resultaten zijn ook bruikbaar in muzikale toepassingen.

Geribbelde buizen hebben een bijzondere eigenschap: door de ribbels zijn ze enerzijds heel stevig. Anderzijds zijn ze toch flexibel – denk bijvoorbeeld aan een stofzuigerslang. Deze eigenschap maakt de buizen zeer geschikt voor meerdere toepassingen.

Maar de buizen hebben ook een andere, opmerkelijke eigenschap: als er gas door stroomt, kunnen ze gaan ‘zingen’. Deze eigenschap wordt onder meer gebruikt in muzikaal speelgoed. In industriële buissystemen is het geluid echter hinderlijk, en kan bij hoge drukken zo uit de hand lopen dat schade ontstaat.

Nakiboðlu ontwikkelde daarom tools waarmee het geluid dat een geribbelde pijp maakt, voorspeld kan worden. Hij deed dit op basis van modellering, numerieke simulaties en empirische testen.

Deze tools openen de weg naar het ontwerp van stillere geribbelde pijpen. Ook wordt het mogelijk om de akoestische eigenschappen van buizen zo te bepalen dat ze een gewenste muzikale klank krijgen en om de klanken op een computer na te bootsen. De bevindingen van de Turkse promovendus zijn in samenwerking met TNO inmiddels al toegepast in meerdere industriële projecten.

TNO nam het initiatief voor dit onderzoeksproject en technologiestichting STW financierde het werk. Steun kwam er verder van ASML, Philips, Shell en Kema.

Promotor professor Mico Hirschberg is zeer enthousiast over het werk van Nakiboðlu. “Hij heeft de hele periode een buitengewone voortvarendheid laten zien om hoog-kwalitatief wetenschappelijk werk neer te zetten, met continu een kritische houding ten opzichte van zijn eigen werk, en diepgaand begrip van de fundamentele aspecten van stromingsleer en stromingsakoestiek”, aldus de hoogleraar. Ook heeft hij lof voor het feit dat de promovendus binnen drieëneenhalf jaar het werk heeft verricht dat bedoeld was voor twee promotietrajecten

Güneþ Nakiboðlu werkt na zijn promotie verder aan de verdieping van de opgedane kennis, als postdoc bij STW.

Jaarlijks telt de TU/e een kleine tweehonderd promoties. Gemiddeld krijgt minder dan vijf procent daarvan de eervolle vermelding ‘cum laude’.


(GL)