Interreg Vlaanderen-Nederland keurt nieuwe projecten goed

Deze projecten versterken de arbeidsmarkt in de grensregio door vaardigheden in de bouwsector aan te scherpen en de opleidingsinfrastructuur in Nederlands en Belgisch Limburg te verbeteren.

Trefwoorden: #arbeidsmarkt, #bouwsector, #grensregio, #Interreg, #Limburg, #Nederland, #opleidingen, #Vlaanderen

Lees verder

nieuws

( Foto: Sornranison Prakittrakoon - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - Het eerste project heet 'Lerend netwerk biobouwers'. Budget: ongeveer 6 miljoen euro, waarbij Interreg 50% bijdraagt.

Hierbij gaat het om de transitie naar een circulaire economie met gebruik van lokale, duurzame grondstoffen en die nieuwe banen creƫert. Vooral de bouwsector heeft hier baat bij.

Om dit te ondersteunen is er een nood aan de ontwikkeling van bredere competenties. Uit het Interreg project Grenzeloos Biobased Onderwijs bleek dat kennis van werknemers tekortschiet om de regionale groeipotentie volop te benutten.

Bedrijven aldaar hebben de komende jaren zeker 1.000 hoogopgeleide mensen nodig om de transitie te realiseren. Er komen echter maar zo'n 400 uit relevante opleidingen. Er is dus behoefte aan personeel dat gericht opgeleid is, op technisch en bedrijfseconomisch vlak.

Hiervoor zijn opleidingen nodig die flexibel aangeboden worden. Stichting Avans en nog vier onderwijsinstellingen zullen interactieve onderdelen van lesmodules op hbo-bachelorniveau in pilots testen, waarbij de samenwerking tussen hogeschoolstudenten en professionals uit de bouwsector centraal staat.

Ook het project 'SkillsInzichtEuregio' gaat van start. Budget: circa 5,6 miljoen euro, waarbij Interreg 50% levert. Hierbij gaat het om verduurzaming, digitalisering, technologisering, robotisering en internationalisering en het evolueren van beroepen.

Nog sneller dan verwacht zal de vraag naar hoger en lager opgeleiden toenemen, terwijl de vraag naar middelbaar opgeleiden afneemt. Het is belangrijk dat studenten, werkenden, werkgevers, onderwijsinstellingen en overheden hierop anticiperen.

Met een datagedreven, skills-gerichte aanpak werken Etil, Nalantis, LEO, Meet the Talents, VKW Limburg en Fontys samen om de opleidingsinfrastructuur in Nederlands en Belgisch Limburg beter te laten functioneren.

Er wordt onder meer een IT-tool ontwikkeld die vaardigheden toont om iemand te begeleiden in een leven lang leren en ontwikkelen. Ook wil het jongeren gemakkelijker de weg te vinden naar vervolgopleidingen of de arbeidsmarkt.

Het project geeft inzicht in de mismatch tussen vraag en aanbod. Zo zijn gerichte investeringen mogelijk om vraag en aanbod beter op elkaar aan te sluiten en toekomstige arbeidsmarkttekorten en -overschotten op te vangen. Het project sluit daarvoor aan op bestaande initiatieven, zoals Interregproject Werkinzicht.