Ontwikkeling waterstof- en CO2-backbone in North Sea Port

North Sea Port, Fluxys, ArcelorMittal gaan samen de schouders zetten onder de ontwikkeling van een netwerk van pijpleidingen voor waterstof, CO2 en warmte in het havengebied.

Trefwoorden: #ArcelorMittal, #CO2, #Fluxys, #North Sea Port, #waterstof

Lees verder

nieuws

( Foto: gioiak2 - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - Het opzet is de realisatie van pijpleidingen voor waterstof, CO2 en warmte in het Belgische deel van het grensoverschrijdende havengebied van North Sea Port. Via deze pijpleidingen zullen bedrijven die waterstof, CO2 en warmte produceren, importeren, vervoeren en opslaan in verbinding kunnen komen met bedrijven die dit als grondstof gebruiken in hun productieprocessen.

Vraag en aanbod worden dus op elkaar afgestemd, een cruciale stap in het uitbouwen van een Belgische waterstofhub. Het nieuwe netwerk in het Belgische deel zal aangesloten worden op het pijpleidingennetwerk in Nederland, wat voor de industrie in en rond het grensoverschrijdende havengebied van groot belang is.

Federaal Minister van Energie Tinne Van der Straeten: "Met de overeenkomst die vandaag wordt gesloten is waterstof niet langer een verre droom maar een nabije realiteit."

De pijpleidinginfrastructuur in het havengebied wordt op zijn beurt aangesloten op het landelijke netwerk van Fluxys. Om koolstofneutraal te worden heeft België naast hernieuwbare elektriciteit onder meer ook grote hoeveelheden waterstof nodig en oplossingen om CO2 te hergebruiken en op te slaan.

Daarvoor moeten beide molecules vrij kunnen circuleren tussen producenten en afnemers. Als onafhankelijk gasinfrastructuurbedrijf werkt Fluxys Belgium daartoe samen met de industrie, de havens, de overheden en diverse andere stakeholders.

Industriële spelers in deze grensoverschrijdende economische ruimte kunnen voor het transport van hun CO2, waterstof en warmte gebruik maken van het pijpleidingennetwerk. Dat is van belang voor bijvoorbeeld ArcelorMittal Belgium om de CO2-uitstoot te verminderen bij de productie van (groen) staal en dit als grondstof voor andere bedrijven aan te bieden.

Ook zal de infrastructuur voor waterstof en CO2 nodig zijn om hergebruik van CO2 mogelijk te maken, zoals in projecten als North-C-Methanol waarbij een industrieel consortium met onder meer ENGIE groene waterstof zal combineren met CO2 voor de productie van groene methanol.