Enperas-software voor ecologische voetafdruk bouwmaterialen

Deze spin-off van VITO en EnergyVille ontwikkelt software waarmee bedrijven zelf een levenscyclusanalyse kunnen maken van bouwmaterialen om concreet de milieukosten te becijferen.

Trefwoorden: #bouwmaterialen, #EnergyVille, #Enperas, #EPD, #LCA, #milieukosten, #software, #VITO

Lees verder

Techniek

( Foto: screenshot enperas.be )

ENGINEERINGNET.BE - Duurzaam bouwen begint bij het gebruik van duurzame bouwmaterialen en grondstoffen. In de EPD (environmental product declaration) staan alle gegevens verzameld van de impact van bouwproducten op het milieu, het klimaat en de menselijke gezondheid.

Zo vormt de EPD een gestandaardiseerde manier om de ecologische voetafdruk van een bouwproduct, -proces of -systeem te kwantificeren en erover te rapporteren.

In 2014 werden de minimale vereisten waaraan EPD’s moeten voldoen, ingeschreven in de Belgische wetgeving. Zo moeten ze zijn gebaseerd op een degelijke levenscyclusanalyse (LCA).

Daarin is de milieu-impact van grondstoffen meegenomen, het water- en energieverbruik, de CO2- uitstoot en andere luchtemissies, de productie van afval, het effect op de menselijke gezondheid en het benodigde transport.

De resultaten van die analyse worden samengebracht in een EPD en gevalideerd door een onafhankelijke expert. Finaal wordt de EPD opgeladen in een publieke database, in België beheerd door de federale overheid.

De nieuwe spin-off van VITO en EnergyVille, Enperas, ontwikkelt software zodat bedrijven zelf een LCA kunnen maken, de milieukosten becijferen en een EPD kunnen opstellen.

‘De LCA en de beoordeling van de ecologische voetafdruk van een product was tijdrovend’, zegt Luc Plancke, CEO van Enperas. ‘Door het proces te digitaliseren hebben we veel tijd gewonnen. Daardoor kunnen bedrijven nu snel hun hele productgamma afdekken.’

Bedrijven kunnen met de Enperas-software in simulaties parameters veranderen en ontdekken hoe hun bedrijfsvoering duurzamer is te maken. Plancke: ‘Iedereen binnen het bedrijf kan met onze software aan de slag: van de productmanager die duurzame aanpassingen aan een product doorvoert tot de verantwoordelijke voor het afvalbeheer.’

EPD’s moeten voldoen aan Europese en nationale wetgeving, die in elk land anders is. De software van Enperas kan deze nationale toetsing eenvoudig omrekenen. Zo kunnen resultaten voor België gelijk worden omgezet naar resultaten voor Frankrijk.

Enperas geeft ook voor advies omtrent verduurzaming van bouwproducten.