Zuid-Holland wordt wereldwijde leverancier van quantumapparatuur

In Zuid-Holland gaan 6 private partijen in een consortium samenwerken om een quantumcomputer met high-quality apparatuur werkend te krijgen: het zogenaamde ImpaQT-project.

Trefwoorden: #quantum, #quantumapparatuur, #quantumcomputer

Lees verder

Nieuws

( Foto: InnovationQuarter )

ENGINEERINGNET.BE - De zes partijen (Qu&Co, OrangeQS, Qblox, Delft Circuits, QuantWare en Demcon) werken binnen de Quantum Delft hub samen aan echte, schaalbare ‘quantumapparatuur’. Dat gaat van bekabeling tot aansturingselektronica en snel leverbare quantumprocessoren. Alle partijen zijn binnen hun vakgebied erg innovatief en goed.

Verschillende investeringsmaatschappijen hebben wel vertrouwen in dit project. De MRDH investeert bijvoorbeeld 200.000 euro in het ImpaQT-project. Daarnaast investeert ook Quantum Delta NL en ondersteunt InnovationQuarter het quantum-ecosysteem niet alleen vanuit business development, maar participeert daarnaast in twee deelnemende bedrijven (Quantware en Qblox) via het vroegefasefonds UNIIQ.

De potentiële toepassingen van quantum zijn legio, maar momenteel vinden op drie terreinen de grootste ontwikkelingen plaats. Quantumtechnologie maakt ten eerste supergevoelige metingen van natuurverschijnselen mogelijk. Denk aan het meten van licht, elektromagnetisme, tijd en zwaartekracht.

Ten tweede wordt er een stevige stap gezet in communicatietechnologie. Dankzij zogenaamde punt-tot-puntcommunicatie kan er een communicatienetwerk gebouwd worden dat veilig is tegen inbraak. En tenslotte maakt quantumtechnologie supersnelle berekeningen mogelijk.

Het ImpaQT-consortium heeft in de eerste drie maanden van dit jaar een systeem met 1 qubit gebouwd uit off-the-shelf-componenten van de verschillende partners. Dit was een primeur vanwege de snelheid en een eerste zuiver private samenwerking op dit gebied. Het vervolg is een computer met 5 qubits. Als dat slaagt, geeft dat Zuid-Holland wereldwijd een unieke positie als leverancier van quantumapparatuur.

Het project bevindt zich momenteel in de designfase, de installatie- en testfase moet plaatsvinden in november.