Snellere levering van medische radio-isotopen dankzij nieuw Europees netwerk

Ruim 20 twintig academische instellingen en onderzoekscentra, waaronder SCK CEN, bundelen hun kennis, expertise en infrastructuur in het nieuwe Europese medische isotopen programma PRISMAP.

Trefwoorden: #netwerk, #patiënt, #radio-isotopen, #SCK

Lees verder

research

( Foto: SCK CEN )

ENGINEERINGNET.BE - Medische radio-isotopen leveren een cruciale bijdrage in alle fasen van de kankerzorg: van vroegtijdige opsporing, diagnose en behandeling, tot palliatieve zorg.

Koen Vermeulen, PRISMAP-co-coördinator bij SCK CEN: "Er zijn tal van veelbelovende radio-isotopen die ervoor in aanmerking komen. Om hun therapeutische effect te bewijzen, moet er verder onderzoek gebeuren."

"Wetenschappers hebben een betrouwbare bevoorrading nodig om onderzoek te verrichten. Maar de industrie investeert enkel in radio-isotopen met een welvarende afzetmarkt. Dankzij dit netwerk kunnen we onderzoek en productie als een geoliede machine laten samenwerken."

PRISMAP bestaat daartoe uit vooraanstaande, Europese instellingen met faciliteiten als onderzoeksreactoren, deeltjesversnellers en radiochemische laboratoria.

“Specifiek voor SCK CEN kunnen de PRISMAP-partners rekenen op onze BR2-onderzoeksreactor voor de productie van medische radio-isotopen enerzijds en ons kankerbestrijdingsprogramma NURA anderzijds. Met NURA treden we op als preklinische onderzoekspartner en producent van medische radio-isotopen – gespecialiseerd in radiofarmaca”, vervolgt Ruth Vreys, projectleider van NURA en PRISMAP-co-coördinator bij SCK CEN.

PRISMAP heeft een toekomstgerichte focus. Om de capaciteiten te vergroten, verwelkomt het ook faciliteiten die in de steigers staan. MYRRHA’s ISOL-installatie, ofwel Isotope Seperation On-Line, is daar één van. In die installatie zullen onderzoekers theranostische radio-isotopen ontwikkelen.

Om in onderzoek en ontwikkeling grote sprongen voorwaarts te kunnen maken, is kennisuitwisseling onontbeerlijk. Daarom is ook de SCK CEN Academy nauw betrokken bij dit netwerk. Zij zullen workshops en seminaries organiseren om kennisoverdracht te garanderen.