Umicore ondertekent langetermijn- en duurzame lithiumcontracten

Umicore heeft lange­termijn­contracten voor de toevoer van lithium ondertekend met Ganfeng Lithium en Vulcan Energy Resources. Deze duurzame contracten hebben een initiële looptijd van vijf jaar en kunnen in onderling overleg verlengd worden.

Trefwoorden: #duurzaam, #lithium, #Umicore

Lees verder

Techniek

( Foto: Umicore )

ENGINEERINGNET.BE - Lithium is een kritieke grondstof voor de productie van kathodematerialen die gebruikt worden in lithium-ionbatterijen voor elektrische voertuigen. Met de versnelde omschakeling naar elektromobiliteit in belangrijke regio's bieden deze lange­termijn­overeen­komsten Umicore een bijkomende duurzame en regionale bevoorrading van deze belangrijke grondstoffen.

Het bedrijf komt hiermee tegemoet aan de stijgende vraag naar kathodematerialen van haar automobielklanten wereldwijd. Bovendien wordt met deze overeenkomsten opnieuw het sterke engagement bevestigd om de wereldwijde groei van klanten te ondersteunen met het totstandbrengen van een duurzame waardeketen voor batterijmaterialen.

De overeenkomst met Ganfeng Lithium uit het Chinese Jiangxi betreft de levering van lithium vanaf 2022 en zal een aanzienlijk deel van de toekomstige lithiumbehoeften in Azië dekken. Het lithium wordt gewonnen, volgens de strengste duurzaamheidsnormen, uit hard gesteente afzettingen in Australië.

De overeenkomst met Vulcan Energy Resources, gevestigd in het Duitse Karlsruhe, treedt in werking vanaf 2025. Umicore zal tussen 28,000 en 42,000 ton kunnen aankopen tijdens de looptijd van het contract en daarmee een deel van haar toekomstige behoeften aan lithiumhydroxide in Europa dekken.