Flanders Space geeft Vlaamse ruimtevaarteconomie boost

Dit nieuwe platform gaat de samenwerking tussen ondernemers, overheden en kennisinstellingen bevorderen om de Vlaamse ruimtevaartexpertise internationaal op de kaart te zetten.

Trefwoorden: #Flanders Space, #ruimtevaart

Lees verder

Nieuws

( Foto: VLAIO )

ENGINEERINGNET.BE - Ruimtevaartdiensten en -data nemen een steeds belangrijkere rol op in ons dagelijks leven en zijn in tal van aardse toepassingen onmisbaar. Denk maar aan navigatie- en telecommunicatie systemen die het mogelijk maken om over de hele wereld met elkaar in contact te staan.

Ook kan ruimtevaarttechnologie op vlak van gezondheid en klimaatverandering oplossingen bieden. Ruimtevaart en afgeleide markten en diensten hebben dan ook een enorm potentieel om één van de hefbomen te zijn voor economische groei.

Flanders Space is dan ook gericht op het verhogen van de competitiviteit van de Vlaamse ruimtevaartsector. Essentieel daarbij is dat Vlaamse ondernemingen succesvol kunnen deelnemen aan internationale ruimtevaartprogramma’s.

Hiertoe worden de contacten met Europese ruimtevaartagentschappen aangehaald, zodat de Vlaamse sterktes optimaal zijn in te zetten binnen de strategie van deze partijen.

Om hen voor te bereiden helpt Flanders Space de Vlaamse actoren consortia te vormen om samen onderzoek te doen dat relevant is voor Europese programma’s. Doel is om de slaagkans bij deelname aan deze programma’s te verhogen.

Zo wordt de competitiviteit van de leden verhoogd en fungeert de Vlaamse financiering als een hefboom voor het binnenhalen van grotere Europese projectbudgetten.

De oprichting van Flanders Space kadert binnen het impulsprogramma Vlaamse Ruimtevaarteconomie dat dit voorjaar door de Vlaamse Regering werd gelanceerd. Budget: ruim 11 miljoen euro voor vijf jaar.

Ook worden de toegekende middelen ingezet om jong talent aan te trekken. Via Frank De Winne mandaten worden Space Labs opgezet om na te gaan op welke manier ruimtevaartdata kunnen ingeschakeld worden om oplossingen te bieden in dagelijkse toepassingen, en worden er acties ondernomen om de burger kennis te laten maken met de ruimtevaart en de mogelijkheden die deze biedt.

Flanders Space wordt gecoördineerd vanuit de Vlaamse Ruimtevaartindustrie (VRI). De aansturing gebeurt vanuit een stuurgroep voorgezeten door Vlaams minister van werk, innovatie en wetenschapsbeleid Hilde Crevits.

Ondernemerskoepels UNIZO, VOKA en AGORIA, het Departement EWI, het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek en VLAIO maken ook deel uit van de stuurgroep.