Versnellen stijgende grondstofprijzen en bevoorradingsproblemen de circulaire economie?

Sterk stijgende grondstoffenprijzen, bevoorradingsproblemen van allerhande grondstoffen en producten, het is niet uit de pers weg te slaan en kan een belangrijke impact hebben op uw bedrijf.

Trefwoorden: #Agoria, #circulair, #duurzaam, #economie

Lees verder

Columns

( Foto: Agoria )

ENGINEERINGNET.BE - Klopt de voorspelling van Club van Rome dat onze grondstoffen uitgeput zijn of is dit slechts een tijdelijk fenomeen gekoppeld aan de sterkere economische groei na deze crisis? En vooral: wat kunt u doen om uw bedrijf hiertegen te wapenen?

Er is natuurlijk niet één recept dat oplossingen biedt, maar Agoria is overtuigd dat het toepassen van circulaire oplossingen een belangrijke stap in de goede richting is. Bij circulariteit denken bedrijven echter nog al te vaak aan recyclage en kijken ze vooral naar de minimalisatie en goede recyclage van hun eigen afval. Maar circulaire oplossingen zijn veel breder dan enkel recyclage. Kernelement van circulariteit is hoe je als bedrijf meer toegevoegde waarde kan generen met minder grondstoffen, doing more with less.

Dit kan door het toepassen van de talrijke mogelijke strategieën binnen de zogezegde binnenste cirkels van de circulaire economie. Deze zijn vaak gericht om de toegevoegde waarde van een product zo lang mogelijk in de maatschappij te houden door bijvoorbeeld de levensduur te verlengen, maar ook predictive maintenance of zelfs aan remanufacturing te doen.

Deze hebben tot doel de gebruikte grondstoffen niet enkel langer in de maatschappij te houden, maar creëren vaak ook een hogere toegevoegde waarde doordat de kostprijs van de aankoop van nieuwe grondstoffen, onderdelen of zelfs nieuwe machines significant daalt. Hierbij zijn er talrijke enablers die belangrijk zijn, zoals ecodesign, maar ook digitale technologie tot zelfs nieuwe businessmodellen zoals het 'as a service'-model, waarbij de focus gelegd wordt op het aanbieden van functionaliteit eerder dan een product.

Het toepassen van een circulaire strategie blijkt voor veel bedrijven vaak toch nog moeilijk en soms staren bedrijven zich blind op de talrijke drempels. Vragen zoals: 'Gaat dit mijn markt niet ondermijnen?', 'Hoe ga ik om met mijn installateurs die onderhoud doen?', 'Hoe implementeer ik best ecodesign-principes' … zijn vaak de eerste elementen die naar boven komen. De stap zetten naar 'as a service' businessmodellen of zelfs digitale technologie toepassen als enabler is dan ook nog veel moeilijker. Circulaire economie vergt ook het samenwerken in waardeketens en ecosystemen, hetgeen vaak een bijkomende uitdaging is voor bedrijven.

Er bestaan wel degelijk oplossingen voor de diverse uitdagingen en drempels die bedrijven ervaren. Sterker nog, vaak geeft dit aanleiding tot meer toegevoegde waarde, nieuwe markten, krijgt men een sterkere klantenbinding en stijgt de aantrekkelijkheid om talent aan te trekken. De voordelen zijn veel breder dan enkel grondstoffenefficiëntie. Maar waarom zien we dan geen boom van de circulaire projecten? 

Op die vraag hebben we geen eenduidig antwoord. Het is vooral een kwestie van zich te laten inspireren voor uw eigen circulair project, te starten met een experiment en via leerlessen verdere stappen te zetten naar opschaling. Wat houdt u tegen om deze opportuniteit te grijpen? The time is now!