Niveaus betrouwbaar in beeld

Chroom in afvalwater is een grote uitdaging voor elke waterbehandelingsinstallatie. Om overstroming van een verzameltank voor chroom te voorkomen, vertrouwt een Belgische dienstverlener op de nieuwe compacte radarniveausensor Vegapuls 21.

Trefwoorden: #niveau, #sensor, #Vega, #waterbehandeling

Lees verder

Partner Info

( Foto: Vega )

ENGINEERINGNET.BE - Engie Solutions is gespecialiseerd in waterbehandeling (drink- en afvalwater) voor bedrijven. Voor een grote machinebouwer in de regio rond Luik met 2.800 medewerkers verzorgt Engie de behandeling van afvalwater en andere vloeistoffen uit verschillende processen. Een bijzondere uitdaging was het afvalwater van een installatie die de oppervlakken van metalen onderdelen behandelt. Het aanwezige chroom moest eerst geëxtraheerd en vervolgens gezuiverd worden.

Bescherming tegen overlopen gezocht 
Chroom is gevaarlijk vanwege de mogelijke effecten op de gezondheid en het milieu. Daarom wordt de opgevangen chroomzuuroplossing opgeslagen in een dubbelwandige HDPE-tank om lekkage te vermijden. De exploitant was op zoek naar een betrouwbare meting om het niveau van de agressieve chroomoplossing in de tank nauwkeurig te volgen.

De tank moet zo optimaal mogelijk worden benut, maar mag in geen geval overvol worden. Tot voor kort werd voor de niveaumeting in installaties voor afvalwaterbehandeling om economische redenen vaak gekozen voor ultrasoontechniek. Toen Vega begin 2020 een sensorserie op basis van radarmeettechniek op de markt bracht, gaf dat nieuwe perspectieven. De compacte Vegapuls radarinstrumenten (serie 10/20/30) zijn qua kosten vergelijkbaar met ultrasooninstrumenten, maar overtuigen door een veel hogere betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid.

Voor het team van Engie leidde de nieuwe Vegapuls 21 niet alleen tot meer veiligheid in het gebruik, maar ook tot een snellere installatie. (Foto Vega)

Eenvoudige oplossing beschermt medewerkers 
“Ik was op zoek naar een niveaumeetoplossing die geen risico zou vormen voor mijn medewerkers”, vertelt Laurent Roumieux, teamleider bij Engie. “Onlangs heb ik met hulp van mijn contactpersoon bij Vega een contactloze radarmeting geïnstalleerd op een HDPE-tank die gevuld was met zoutzuur (HCl). Dit was een eenvoudige en vooral ook veilige en ongecompliceerde oplossing, omdat ze doorheen de wand meet. Sinds de inbedrijfstelling levert deze sensor betrouwbare meetwaarden."

Vanwege deze positieve ervaring vroeg Roumieux zich af of deze sensor misschien ook voor de meting op de tank met de agressieve chroomzuuroplossing geïnstalleerd kon worden. Hoewel de toepassing niet identiek en aanzienlijk complexer was, want het ging om een liggende, cilindrische tank met een dubbele mantel.

Goede signaalfocussering leidt tot nauwkeurigere meetwaarden 
Roumieux koos voor de Vegapuls 21. Het hart van deze sensor is een door Vega nieuw ontwikkelde radarmicrochip, die speciaal geoptimaliseerd is voor de eisen van de niveaumeting. Door het kleine formaat van de chip zijn er nu zeer compacte sensoren mogelijk. Dankzij de 80 GHz-technologie kan de radarstraal vrijwel tot op de mm nauwkeurig op het te meten medium worden gericht. Daardoor zijn meet- en stoorsignalen beter te scheiden, de meting wordt veel eenvoudiger en nauwkeuriger dan bij andere meetmethoden.

Zo zijn er bij ingebouwde onderdelen, zoals buizen of pompen, in nauwe schachten of ook bij dubbelwandige tanks, geen stoorsignalen. Anders dan bij ultrasoonsensoren is daardoor helemaal geen stoorsignaalonderdrukking nodig. Niet alleen werken radarsensoren onafhankelijk van temperatuurschommelingen, vacuüm en hoge druk, ze zijn met name ongevoelig voor verontreinigingen. Bovendien beschikken de radarsensoren over een groot dynamisch bereik, waardoor zelfs bij sterke signaaldemping een betrouwbare niveaumeting is gegarandeerd.

Engie Solutions teamleider Laurent Roumieux: “Voor de installatie hoefde ik niet door beide wanden van de tank heen te boren, de sensor meet immers doorheen het dak van de tank.” 
(Foto Vega)

Veiligheid eerst 
Eigenschappen waardoor de Vegapuls 21 als het ware voorbestemd is voor deze toepassing. “Voor de installatie hoefde ik niet door beide wanden van de tank heen te boren. Dat is om verschillende redenen interessant. Ten eerste is de meting veilig, omdat mijn personeel nooit in contact komt met de chroomzuuroplossing en er geen gevaar bestaat voor ongelukken tijdens de installatie”, noemt Roumieux als het belangrijkste voordeel. “Bovendien konden we beschadigingen en kosten vermijden.” Nog een voordeel is dat de compacte sensoren zonder blokafstand tot de rand van de tank meten. Het volume van de tank kan dus volledig worden benut.

Een blik in de tank met de app 
Voor het team van ENGIE leidde de nieuwe sensor niet alleen tot meer veiligheid in het gebruik, maar ook tot een snellere installatie. Via de Vega Tools app, kon de radarsensor eenvoudig optimaal op de cilindrische tank worden uitgericht. Een toepassing die monteur Yannick Crouquet buitengewoon praktisch vond. “Dit betekent dat ik niet langer een waterpas of een steiger mee de tank op hoef te dragen om de sensor uit te richten.” Maar Crouquet is ook om andere redenen enthousiast over de app.

“Ik kan direct via mijn smartphone en de gratis Vega Tools app verbinding maken.” Met de app kunnen sensoren die beschikken over een Bluetooth functie draadloos worden bediend. Dankzij de intuïtieve bedieningsstructuur kunnen de desbetreffende sensoren eenvoudig in bedrijf worden genomen. Daarmee is de meetwaarde of sensorstatus in één oogopslag te zien. Alle relevante informatie over het VEGA instrument kan worden opgevraagd door het serienummer in te voeren. Dit maakt latere onderhoudstaken gemakkelijker.

Perfecte oplossing 
Een perfecte oplossing voor een sensor die op de chroomzuurtank is geïnstalleerd en moeilijk bereikbaar is, want montage en werken op de cilindrische HDPE-tank moeten worden vermeden. Crouquet licht toe: “Dankzij de VEGA Tools app kon ik de meetresultaten en de signaalkwaliteit van de meetsonde in de eerste dagen van op afstand volgen. Na een paar dagen observatie wist ik dat de VEGAPULS 21 werkte en kon ik me weer op andere taken concentreren. Ook de toegang tot de parameters naderhand en het programma van mijn nieuwe niveausensoren is stukken eenvoudiger. Het is een echte tijdsbesparing en minder restrictief.”

Kader: Volgende stap 
In de sector van afvalwaterbehandeling voor industriële bedrijven wordt vaak gekozen voor ultrasoon. VEGA field manager Vincent Vanwelde: "Tot voor kort was het voor mij niet gemakkelijk om mensen te overtuigen om een oud ultrasoon toestel te vervangen door een radarniveausensor, aangezien de prijs een zeer belangrijk criterium is bij waterbehandeling. Met de lancering van onze nieuwe reeks niveausensoren begin vorig jaar, worden onze radars nu aangeboden aan dezelfde prijs als ultrasoon sensoren, echter met een veel grotere betrouwbaarheid en gebruiksgemak.” Een welgekomen oplossing.

Dat beaamt ook Laurent Roumieux: “Er werd door de waterbehandelingsindustrie reikhalzend uitgekeken naar een radarmeetinstrument voor de prijs van ultrasoon. Tot nu toe heeft de nieuwe serie in alle opzichten aan onze verwachtingen voldaan. Onze volgende stap zal de geleidelijke vervanging van al onze ultrasooninstrumenten zijn door hetzelfde radarmeetinstrument, vooral op punten waar schuim voorkomt. Maar ook op plaatsen waar de ruimte krap en beperkt is. We gaan in al onze installaties hetzelfde model standaardiseren, met als voordeel dat we nog maar één sonde op voorraad hoeven te hebben, die geschikt is voor alle metingen. Dan hoeven onze monteurs ook niet meer met verschillende merken en verschillende installatieprogramma’s te werken.

www.vega.com/nl-be