Gentse Kanaalzone en North Sea Port worden klimaatneutraal

Het Gentse deel van North Sea Port heeft alle unieke troeven in handen om klimaatneutraal te worden met een sterke en duurzame groei van jobs en toegevoegde waarde in de regio. Dat blijkt uit de studie “Circular Transition Pathway”.

Trefwoorden: #CO2, #klimaatneutraal, #North Sea Port

Lees verder

Nieuws

( Foto: North Sea Port )

ENGINEERINGNET.BE - Econopolis voerde de studie uit in opdracht van North Sea Port en in samenwerking met de Stad Gent, CAPTURE/UGent en de provincie Oost-Vlaanderen. In deze studie werd onderzocht hoe het Gentse deel van de haven CO2-neutraal kan worden, welke economische kansen dit kan bieden en welke randvoorwaarden voor succes hieraan gekoppeld zijn.

De stad Gent stootte in 2019 14 miljoen ton CO2 uit, wat ongeveer 1/5 van de totale Vlaamse CO2-uitstoot bedraagt. Het grootste deel van deze uitstoot, 12,8 miljoen ton, wordt gegenereerd in de industriële havencluster van het Gentse deel van de grensoverschrijdende Vlaams-Nederlandse haven. Dit is 1/3 van de Vlaamse CO2-uitstoot afkomstig van energie- en industriële bedrijven en is vergelijkbaar met de uitstoot van de haven van Antwerpen.

Een belangrijk uitgangspunt in dit klimaatplan is dat de basisindustrie als deel van de oplossing moet gezien worden in plaats van het probleem. Een eenvoudig ogende oplossing om de klimaatambities te behalen is het verstoten van de basisindustrie in het Gentse deel van het havengebied. Helaas is deze oplossing enkel aantrekkelijk op papier.

Het delokaliseren van de eco-efficiënte basisindustrie in Gent zal immers leiden tot een hogere CO2-uitstoot wereldwijd, en ook in Europa, omdat we daardoor grijzere producten zullen importeren uit andere landen. Dit heeft geresulteerd in een stijging van onze CO2-consumptie.

Uit de studie blijkt dat tegen 2030 reeds 8 miljoen ton per jaar kan vermeden worden door de toepassing van marktklare technologieën. Deze technologieën focussen vooral op het afvangen en hergebruiken of opslaan van CO2 (de zogenaamde CCU/S, carbon capture, use/storage), groene energie en circulariteit.

Klimaatbusiness wordt de snelst groeiende economische sector in Europa. Er is wereldwijd een radicale verschuiving aan het plaatsvinden van fossiel naar duurzaam om onze samenleving volledig klimaatneutraal te maken. De heroriëntering naar een duurzame economie zal gepaard gaan met een grootschalige re-shoring van industriële activiteiten.

De lokale productie van secundaire grondstoffen (herwonnen, herbruikbare grondstoffen) in plaats van geïmporteerde primaire grondstoffen zal leiden tot meer jobcreatie, toegevoegde waarde en export. Zo kunnen CCU-gebaseerde brandstoffen en grondstoffen lokaal geproduceerd worden in plaats van deze te importeren uit het buitenland. Deze re-shoring zal heel wat extra ruimte vragen, wat net de troef is van de havenregio in Gent.

Tegen 2035 kan een verdere uitbouw van de groene basisindustrie het aantal jobs bijna verdubbelen in Gent. Er zijn echter enkele kritische randvoorwaarden gekoppeld aan het succes van dit plan. Zo moeten impulsen voorzien worden die toelaten om grootschalige demonstratieprojecten uit te voeren die vandaag nog niet rendabel zijn.

Ook moet de nodige infrastructuur worden gebouwd om CO2-arme activiteiten te faciliteren, zoals bijvoorbeeld een waterstof-backbone en warmtenetten. Dus moeten het regelgevend kader en de arbeidsmarkt aangepast worden aan de nieuwe noden die het klimaatplan met zich meebrengen.