ILVO en VLIZ gaan samenwerken als complementaire partners

Naar aanleiding van de voorlopige oplevering van de InnovOcean campus werd een sterker samenwerkingsakkoord ondertekend door de mariene afdeling van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek en het Vlaams Instituut voor de Zee.

Trefwoorden: #ILVO, #maritiem, #onderzoek, #VLIZ

Lees verder

Nieuws

( Foto: ILVO - Els Verhaeghe )

ENGINEERINGNET.BE - In 2017 engageerden VLIZ en ILVO zich voor een nauwe samenwerking. Sindsdien hebben niet alleen beide instituten, maar ook onderzoeksthema’s een belangrijke evolutie doorgemaakt.

Zo kreeg VLIZ een mandaat om uitdagingen en opportuniteiten voor het marien onderzoek in Vlaanderen te detecteren en te streven naar uitvoering van de geïdentificeerde prioriteiten.

Wat betreft onderzoek ontstonden nieuwe noden en opportuniteiten, met onder andere een focus op thema’s zoals klimaatmitigatie en mariene connectiviteit, en op nieuwe data-gedreven technieken zoals modellering, DNA-gebaseerde monitoring, en artificiële intelligentie.

Tijd dus om de samenwerking terug onder de loep te nemen en nauwer af te stemmen. Hans Polet, ILVO wetenschappelijk directeur: “De onderzoeksvragen die op ons bord terecht komen worden steeds complexer. Samenwerking en het zoeken naar complementariteit worden daarom in toenemende mate belangrijk om de complexiteit te kunnen vatten.”

Tina Mertens, VLIZ Onderdirecteur: “Het belang van de oceaan voor een duurzame toekomst staat hoog op internationale agenda’s. Samenwerking tussen kennisinstellingen is hierbij van groot belang.”

Die samenwerking zal ook een nieuwe boost krijgen doordat beide instituten, plus een aantal partners, binnenkort gaan samenhuizen in de InnovOcean Campus in Oostende. Het gebouw is opgeleverd, en dus komt de verhuis snel dichterbij.

ILVO zal zijn intrek nemen in de gebouwen in de loop van het voorjaar. VLIZ en partners zullen er vanaf het najaar te vinden zijn.

Op de foto: Jan Mees (links) en Joris Relaes (rechts).