STEMfluencers inspireren jongeren voor techniek en wetenschappen

Tot eind dit schooljaar geven bijna 100 STEMfluencers, medewerkers uit de chemie, kunststoffen, farma en biotechsector die hun passie voor STEM, uit 26 verschillende sectorbedrijven zo’n 100 gastlessen in het eerste en tweede jaar secundair onderwijs.

Trefwoorden: #chemie, #essenscia, #STEM, #techniek, #wetenschap

Lees verder

Opleiding

( Foto: essenscia )

ENGINEERINGNET.BE - Alle studies en enquêtes maken duidelijk dat bedrijven, zeker in de sector van chemie, kunststoffen, farma en biotech, nood hebben aan jong STEM-talent. Toch kiezen nog altijd te weinig jongeren voor een STEM-studierichting.

Daarom zijn essenscia vlaanderen en Vlajo gestart met het project STEMfluencers. Daarbij trekken zo’n 100 jonge medewerkers uit de sector van de chemie en life sciences, waarvan zowat de helft vrouwen, de komende weken naar middelbare scholen over heel Vlaanderen om er als enthousiaste STEM-ambassadeurs hun persoonlijk verhaal te vertellen.

Het doel hievan is om jongeren inspireren, prikkelen en motiveren voor techniek en wetenschappen. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de wow-factor van allerlei innovaties die volop in ontwikkeling zijn, zoals CO2 hergebruiken als grondstof, geavanceerde recyclagetechnieken voor kunststoffen of de nieuwste therapieën in biotechnologie om ziektes als kanker te bestrijden of gewassen resistenter te maken tegen klimaatverandering.

Het is de bedoeling om van STEMfluencers, na een positieve evaluatie door de onderwijspartners, een blijvend onderwijsproject te maken dat elk jaar herhaald wordt.

Voor deze eerste editie is nauw samengewerkt met Technopolis (voor de uitwerking van leuke wetenschapsproefjes om te demonstreren in de klas) en de educatieve uitgeverij Averbode (om de inhoud van de gastlessen en de bijhorende lesfiches voor de leerkrachten optimaal af te stemmen op de eindtermen in het onderwijs).