Energik organiseert stoomcursus theorie en praktijk

In tal van industriële sectoren wordt stoom als warmtedrager voor diverse productieprocessen gebruikt. We denken daarbij aan de chemische sector alsook aan de voedings- en textielindustrie.

Trefwoorden: #Energik, #opleiding, #stoom

Lees verder

Productnieuws

( Foto: Energik )

ENGINEERINGNET.BE - In een aantal gevallen wordt stoom ook gebruikt voor de mechanische aandrijving van bijvoorbeeld ventilatoren of voor elektriciteitsproductie, al dan niet met warmtekrachtkoppeling.

Bij de toepassing van stoom moet rekening worden gehouden met steeds strengere eisen op het vlak van de veiligheid en de impact op het milieu (afvalwater, emissies of vast afval). Dat vertaalt zich in stijgende investerings- en werkingskosten.

Zowel vanuit economisch als milieutechnisch standpunt is een optimale energie-efficiëntie in ieder geval van essentieel belang. Energie is immers een belangrijke kostenpost. De recente schommelingen van de energieprijzen hebben dit effect onderstreept en dit zal in de toekomst ongetwijfeld nog versterkt worden.

Daarom heeft Energik in samenwerking met de Universiteit Gent en met de steun van het VEKA een Platform voor Duurzaam Stoomgebruik opgericht. Het maatschappelijk doel is om duurzaam en efficiënt stoomgebruik te promoten.

Om deze reden wordt in 2022 opnieuw een stoomcursus georganiseerd. Deze opleiding, gegeven door experts, zal gespreid worden over drie lesnamiddagen.

Klik hier voor meer informatie en inschrijving.