UAntwerpen gebruikt energiezuinig plasma bij productie kunstmest

Prof. Annemie Bogaerts, verbonden aan het Departement Chemie van UAntwerpen, haalde een prestigieuze Europese beurs binnen voor onderzoek naar het gebruik van plasmareactoren bij de productie van kunstmest.

Trefwoorden: #mest, #plasma, #reactor, #UAntwerpen

Lees verder

research

( Foto: UAntwerpen )

ENGINEERINGNET.BE - Boeren die in de toekomst meststoffen maken met omgevingslucht, dat is het onderzoeksonderwerp van Bogaerts.

Met plasmareactoren zou ze stikstof en zuurstof uit de omgevingslucht rechtstreeks kunnen gebruiken om er stikstofoxiden van te maken, de grondstof voor kunstmest. De onderzoekers zullen drie verschillende reactoren bouwen en testen op hun kwaliteiten, om aanbevelingen te doen welke het meest geschikt is in de praktijk. Hiervoor krijgt ze financiering van de Europese Commissie.

Het werken met plasmareactoren werken is zo omdat voornamelijk het besparen van energie revolutionair is. De plasmareactoren zouden tot vijf keer minder elektriciteit kunnen verbruiken dan de huidige, gangbare productieprocessen van meststoffen.

Bogaerts: “Dit project komt voort uit mijn huidige ERC-beurs, waar we recordwaarden behaalden in plasma-gebaseerde stikstofoxideproductie versus de energiekosten die daartegenover stonden. Nu is het tijd om onze bevindingen in de praktijk te brengen door het reactorontwerp en diens prestaties te optimaliseren, te testen in de praktijk, maar ook aan te bevelen welke reactor geschikt is voor opschaling en mogelijke commercialisering.”