Nieuwe aanpak voor duurzamer beton met resource based engineering

TNO heeft een nieuwe tool ontwikkeld die zich met name richt op de inzet van duurzamere betonsoorten en hergebruik van secundaire grondstoffen.

Trefwoorden: #beton, #duurzaam, #TNO

Lees verder

Nieuws

( Foto: ironstuff - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - De bouwsector verbruikt in Nederland alleen al 40% van de beschikbare energie en zorgt voor een derde van de totale CO2-uitstoot. Omdat de helft van al het bouwmateriaal beton is, valt veel winst te boeken door dat te verduurzamen.

Elk jaar komt er zo’n 22 miljoen ton steenachtig afval vrij door sloop. Op dit moment wordt daarvan slechts 2 miljoen ton hergebruikt, terwijl jaarlijks 33 miljoen ton aan nieuw beton wordt geproduceerd.

‘Deze stroom is goed voor meer dan de helft van de huidige betonproductie’, aldus Siska Valcke van TNO. ‘Hergebruik van elementen uit bestaande betonconstructies en inzet van gemalen metselwerkpuin zouden naar schatting 0,75 tot wel 1,25 miljoen ton CO2 reduceren per jaar.’

De nieuwe aanpak, voluit Materiaal gedreven Multi-criteria Ontwerp-optimalisatie (MIMO), is een ontwerp aanpak voor duurzamer beton die helpt bij het maken van optimale keuzes door betrokken partijen: opdrachtgevers, bouwbedrijven, aannemers, sloopbedrijven en recyclingbedrijven.

Informatie over lokaal beschikbare grondstoffen staat centraal: ‘resource based engineering’. Van korrels uit betonpuin worden bijvoorbeeld de materiaaleigenschappen bepaald. Daarnaast worden gelijktijdig alle eisen meegegeven, zoals minimaliseren van milieu-impact en kosten, en  het maximaliseren van veiligheid.

MIMO verwerkt de data vervolgens met behulp van rekenmodellen tot ontwerp-scenario’s die optimaal en meetbaar voldoen aan de verschillende eisen. De gebruiker kan nu eenvoudig afwegen wat het beste scenario is op basis van wensen en planning.

De nieuwe tool wordt inmiddels op beperkte schaal beproefd. Daaruit blijkt welke voordelen de aanpak biedt voor de betrokken partijen als deze op verschillende stadia in besluitvorming en ontwerp wordt ingezet.

MIMO is zo opgezet dat nieuwe ontwerpvragen, eisen, data en modellen kunnen worden toegevoegd en gekoppeld zodat het stap voor stap breder kan worden ingezet.

Valcke: ‘Onze aanpak levert de meeste waarde op als samenwerking in de betonsector gaat groeien: bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Dan kan de MIMO een enabler zijn in de ketenbrede transitie naar duurzamer beton.’