Machine- en werkplekgegevens koppelen aan MES-systeem

In veel productieomgevingen draaien machines die verouderd zijn en die, hoewel nog niet op het eind van hun levensduur zijn, niet de technische capaciteiten hebben om te voldoen aan een moderne state-of-the-art industrie 4.0 omgeving.

Trefwoorden: #digitalisering, #IIoT, #MES, #productie, #Yokogawa

Lees verder

Productnieuws

( Foto: Flanders Make )

ENGINEERINGNET.BE - Concreet zijn deze machines niet uitgerust met de nodige sensoren om data te capteren en beschikken deze niet over de vereiste interfaces voor connectiviteit en digitalisering.

Daarnaast zijn er productieomgevingen waar wel moderne en industrie 4.0 ready productiemachines staan, maar waarvan de gegevens niet worden gecapteerd of worden gecommuniceerd met andere systemen in de productie-omgevingen, omwille van het gebrek aan de nodige kennis om dit te configureren of het ontbreken van de nodige software componenten om deze data gestructureerd te capteren.

Verder zijn er ook werkcellen waar menselijke handelingen niet of onvoldoende worden gecapteerd. De data uit zowel productiemachines als werkcellen met operatoren is echter wel nuttig en soms zelfs vereist voor externe systemen die functionaliteiten aanbieden zoals planning, traceability, dashboarding, rapportering, onderhoud, etc.

In geval van een verouderde productiemachine is het aanschaffen van een nieuw generatie machine die wel aan de technische verwachtingen voldoet soms een brug te ver zowel financieel als operationeel. Immers, de machine is onderdeel van een productieproces dat constant moet blijven draaien.

Het koppelen van externe IIOT-ready sensoren rondom de machine en het introduceren van de nodige software componenten, kan een mogelijke tussenoplossing zijn. Deze IIOT-ready sensoren en apparaten dienen gegevens te capteren die niet worden gegenereerd of aangeleverd door de machine (bijv. start/stop tijden, trillingen, temperatuur, druk, etc.).

Verder is er naast het capteren van deze data ook nood aan een gestandaardiseerde, open en cloud-ready data-architectuur voor het verzamelen van deze metrieken en de opslag van deze gegevens in een geschikte database (bijv. Historian), die de nodige functionaliteiten heeft om ook moderne productiemachines eenvoudig te koppelen.

De bedoeling van de workshop ‘Gegevens van machine en werkplek eenvoudig en efficiënt capteren en koppelen aan een mes systeem’ is om een aantal technische oplossingen en use cases voor te stellen, waarbij zowel verouderde als moderne machines, alsook werkcellen met operatoren kunnen worden gekoppeld door middel van IIOT hard- en softwarecomponenten die het mogelijk maken om data te capteren en te communiceren met een gestandaardiseerd en gestructureerd opslagsysteem.

Verder is het de bedoeling dat de verkopers en integratoren hulp aanbieden aan de eindklanten bij het selecteren van geschikte oplossingen en ondersteuning bij de implementatie ervan.

Klik hier voor meer informatie of inschrijving.