Nieuw EU-project voor digital twins in gezondheidszorg

Zo'n model maakt gebruik van data die in een klinisch proces zijn verzameld en combineert die met data van de patiënt, om zo aandoeningen sneller te detecteren en therapieën voor te stellen.

Trefwoorden: #digital twin, #Edit, #Europa, #research, #VITO

Lees verder

research

( Foto: EDIT CSA )

ENGINEERINGNET.BE - EDITH (Ecosystem for Digital Twins in Healthcare) wil een ecosysteem voor digitale tweelingen in de gezondheidszorg in Europa bevorderen en een strategische routekaart opstellen voor bredere ontwikkeling, integratie en invoering ervan.

Een digital twin is een patiëntspecifieke virtuele weergave van reële systemen of processen gaande van organen tot het hele lichaam, die is opgebouwd uit een combinatie van gegevens- en kennisgestuurde voorspellende computermodellen, en die kan worden gebruikt als ondersteunend systeem voor klinische beslissingen of als instrument voor de ontwikkeling en personalisering van medische producten.

VITO heeft een dubbele rol in het EDITH-consortium. De primaire rol is de ontwikkeling, evaluatie en afstemming van de datatoegangsstrategie voor het creëren van virtuele tweelingen uit persoonlijke gezondheidsgegevens vanuit verschillende bronnen zoals e-health, ziekenhuisdossiers en data uit de echte wereld.

Dit gebeurt in samenwerking met de Data Science Hub, afgestemd op de We Are-projectmethodologie. Secundair levert VITO een bijdrage aan de werkgroep die het ecosysteem van virtuele tweelingen in Europa in kaart brengt en een duurzaamheidsmodel ontwikkelt voor de virtuele tweelingen in de gezondheidszorg en de klinische praktijk.

EDITH zal de synergieën tussen de Europese gemeenschappen ontwikkelen, combineren en verder versterken. Dat moet resulteren in een samenhangend ecosysteem en een op consensus gebaseerde routekaart naar virtuele menselijke tweelingen.

Het zal ook gebruik maken van de EU-infrastructuur om een opslagplaats van digitale tweelingen en een simulatieplatform te ontwikkelen. Zowel patiënten, zorgverleners, regelgevende instanties en de industrie kunnen er gebruik van maken.

EDITH wordt geleid door het Virtual Physiological Human Institute. Het is een samenwerking tussen kennisinstellingen uit België, Italië, Griekenland, Polen, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en Spanje.

Het project wordt mede gefinancierd door de Europese Commissie in het kader van het Digital Europe Program.