Umicore krijgt SBTi-validatie doelen broeikasgasemissiereductie

De tussentijdse broeikasgasreductiedoelen van Umicore voor 2030 zijn gevalideerd als wetenschappelijk onderbouwd en in lijn met de Overeenkomst van Parijs van de Verenigde Naties.

Trefwoorden: #CO2, #emissie, #Umicore

Lees verder

Nieuws

( Foto: Umicore )

ENGINEERINGNET.BE - Het Science Based Target initiatief (SBTi) valideerde de middellangetermijndoelstellingen van Umicore voor 2030 om haar Scope 1- en Scope 2-emissies van broeikasgassen met 50% te verminderen ten opzichte van het basisscenario van 2019, en de doelstelling om haar Scope 3-uitstoot met 42% te verminderen per ton aangekochte materialen.

Scope 1 verwijst naar de directe emissies van de activiteiten van Umicore in haar vestigingen wereldwijd en Scope 2 verwijst naar de aankoop van energie, in het geval van Umicore voornamelijk elektriciteit. Scope 3 heeft betrekking op emissies die in de hele waardeketen worden gegenereerd.

De broeikasgasdoelstellingen van Umicore op korte termijn zijn vervat in de groeistrategie 2030 RISE en maken deel uit van de langetermijnverbintenis in Let's go for Zero om in 2035 een netto nuluitstoot te bereiken.

"Deze erkenning geeft verdere impuls aan onze missie om de waardeketen van batterijen koolstofvrij te maken en zo tot echte schone mobiliteit te komen,” aldus Mathias Miedreich, CEO van Umicore.

De SBTi, een samenwerkingsverband tussen de Carbon Disclosure Project, het World Resources Institute, het Wereld Natuur Fonds en het Global Compact van de VN, biedt methoden en richtlijnen voor bedrijven om wetenschappelijk onderbouwde doelen te stellen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Doelstellingen zijn wetenschappelijk onderbouwd wanneer ze in overeenstemming zijn met wat de recentste klimaatwetenschap noodzakelijk acht om de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te halen.