Het nut van Belgische industriële clusters in een geglobaliseerde wereld

In een gemondialiseerde economie in omwenteling, is het voor ondernemingen van essentieel belang om te innoveren. En innoveren, dat kun je niet alleen. Je hebt partners nodig, zoals onderzoekinstellingen, universiteiten, ...

Trefwoorden: #Agoria, #economie, #industrie

Lees verder

Columns

( Foto: Agoria )

ENGINEERINGNET.BE - Die netwerken zijn per definitie mondiaal.  Innovatie kent geen grenzen, het merendeel van onze producten is bestemd voor de export, onze ondernemingen maken deel uit van mondiale waardeketens. De versnelde digitalisering heeft onze contacten over de hele wereld nog een duwtje in de rug gegeven.

Je zou kunnen denken dat in een gemondialiseerde economie de vestigingsplaats van een onderneming geen concurrentievoordeel meer kan bieden.  Maar zoals aangetoond door Michael Porter, die als de grondlegger van het clusterconcept wordt beschouwd, blijft locatie een centraal element van concurrentievermogen.

Het principe is eenvoudig: de belangrijkste actoren en functies van een sector geografisch samenbrengen en ervoor zorgen dat ze samenwerken. Dat schept concurrentievoordelen op commercieel en strategisch vlak, maar ook op technologisch en financieel vlak of wat menselijk kapitaal betreft.

We zien namelijk dat clusters de productiviteit van ondernemingen verhogen, dat ze een rol spelen door het gewestelijke innovatiebeleid te sturen en dat ze niet alleen de oprichting maar ook de aantrekking van internationale bedrijven stimuleren.

Geografische nabijheid leidt tot nauwere betrekkingen en snelle informatie-uitwisseling maar is vooral bevorderlijk om vertrouwensrelaties tot stand te brengen en samen risico's te nemen, wat de basis vormt van elk partnership.

Kortom, clusters scheppen ideale omstandigheden die op afstand moeilijk te realiseren zijn.  Het mechanisme is bekend en deze clusterbenadering wordt met succes over de hele wereld ontwikkeld.  Denk maar aan Silicon Valley of, dichter bij huis, de ontwikkeling van de biotechnologieclusters in Zwijnaarde en Charleroi.

Daarom hebben we met onderzoekscentrum Sirris besloten om de banden aan te halen met de Belgische industriële clusters die het meest relevant zijn voor onze digitale en maakindustrie. En daar zijn uitstekende clusters bij! Denk maar aan The Beacon in Antwerpen, Be Central in Brussel, A6K in Charleroi, Thor Park in Genk, wetenschapsparken Industrie 4.0 in Kortrijk en Arenberg in Leuven of, recenter, The POD in Louvain-La-Neuve.

Ieder verhaal is anders, maar het doel is altijd hetzelfde: bijdragen tot de ontwikkeling van hun regio door technologische innovatie en business via partnerships te bevorderen.  We zien echter dat heel wat ondernemingen nog niet bij die clusters zijn aangesloten en dat de contacten tussen de clusters onderling beperkt zijn.

Daarom willen we een verbindende rol vervullen.  Onze aanwezigheid in de drie gewesten, onze kennis van de verwerkende en digitale industrie en onze sociaal-economische netwerken zijn waardevolle troeven voor deze clusters. 

We hebben dus besloten om de puntjes met elkaar te verbinden, zowel om te zien hoe we aan de ontwikkeling van die clusters kunnen bijdragen als om onze 2.200 ondernemingen met die clusters in contact te brengen.  En zowel binnen de clusters als tussen de verschillende clusters. ‘Connecting the dots’ is onze missie en onze bijdrage aan de innovatie-uitdagingen van onze ondernemingen. 

www.agoria.be