Eerste vergunning voor MYRRHA's deeltjesversneller

SCK CEN ontving onlangs goedkeuring van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle om de installatie te mogen bouwen. Ook is een eerste caviteit geproduceerd en gelast.

Trefwoorden: #MYRRHA, #reactor, #SCK CEN

Lees verder

Nieuws

( Foto: SCK CEN )

ENGINEERINGNET.BE - De deeltjesversneller van MYRRHA bestaat uit een injector met een ionenbron, een Radio Frequency Quadrupole en een aaneenschakeling van magneten en supergeleidende caviteiten volgens het design van IJCLab.

Eind 2021 diende het SCK CEN de vergunningsaanvraag voor de MINERVA-installatie in. Sindsdien zijn twee rondes van eindonderhandelingen met het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en NIRAS en de publieke raadpleging succesvol verlopen.

Onlangs gaf FANC de formele goedkeuring. Nu kunnen de eigenlijke bouwwerken van start gaan. FANC zal toezien op de uitvoering tijdens de verdere fasen van de bouw, gevolgd door de ingebruikname van de installatie en de exploitatie.

Ter voorbereiding van MINERVA sondeerde firma GEOSONDA de bouwgrond en zijn bestaande kabels. Verder werden leidingen en tijdelijke structuren verwijderd om de ondergrond veilig te maken voor toekomstige werkzaamheden.

Ook is het exacte nulpunt gelokaliseerd: dat wijst niet alleen het fysieke startpunt van de installatie, maar symboliseert ook de overgang van ontwerp- naar uitvoeringsfase. Gedurende de bouwwerken blijft dat nulpunt cruciaal, want de deeltjesversneller vereist een zeer nauwkeurige uitlijning van alle componenten.

De voorbereidingen van de werken gaan intussen verder, net als de vergunningsaanvraag bij Provincie Antwerpen die SCK CEN plant in het begin van 2023.

Na goedkeuring van de ontwerpen en prototypes is industriële partner RI Research Instruments er ook in geslaagd een eerste caviteit, een 352 MHz niobium single spoke resonator, te produceren en te lassen. Dit markeert de realisatie van de eerste supergeleidende RF-versnellingsholte voor de Belgische MYRRHA-protonenlinac.

De volgende stap is om 59 gelijkaardige caviteiten te produceren. Die worden dan met vloeibaar helium gekoeld tot slechts 2°C boven het absolute nulpunt. Samen voeren alle caviteiten de protonen-energie op tot 100 MeV.

Frank Marhauser, SCK CEN-verantwoordelijke voor de industriële SRF-productie van caviteiten: "De volgende SRF-caviteiten staan al te wachten in de productielijn, terwijl de eerste gelaste caviteit gepland staat voor de integratie met de heliumtank en nabewerking.”