Aanpak hittestress in HEAT-project

Prof. Dr. Diego Miralles van UGent ontwikkelt in dit project nauwkeurige seizoensgebonden voorspellingen en inzichten in mechanismen en strategieën voor landbeheer.

Trefwoorden: #ERC, #hitte, #klimaat, #stress

Lees verder

research

( Foto: National Geographic )

ENGINEERINGNET.BE - Hittegolven en droogte verlopen alsmaar meer synchroon. In onze opwarmende wereld drogen bodems sneller uit, waardoor de lucht verder opwarmt.

Deze samengestelde droogte-hitte gebeurtenissen verspreiden zich als een lopend vuurtje: uitdroging bovenwinds kan hittestress veroorzaken bij bevolkingsgroepen die zich honderden kilometers benedenwinds bevinden.

Wat zijn de fysische mechanismen die deze samengestelde gebeurtenissen aandrijven en hittestress veroorzaken in samenlevingen? Kunnen we deze gebeurtenissen weken tot maanden van tevoren voorspellen met behulp van recente technologische vooruitgang? Kan intelligent landbeheer de intensiteit en frequentie van toekomstige gebeurtenissen verminderen?

In het HEAT-project streven Diego Miralles en zijn team bij UGent ernaar om deze vragen te beantwoorden door een combinatie van satellietgegevens, fysische atmosfeermodellen, kunstmatige intelligentie en geavanceerde klimaatmodel simulaties.

HEAT zal de paraatheid en veerkracht tegen extreme hitte en droogte vergroten door nauwkeurige seizoensgebonden voorspellingen, inzicht in mechanismen en strategieën voor landbeheer te verschaffen om toekomstige hitte stress gebeurtenissen, en zijn gevolgen voor samenlevingen te beperken.

Voor dit onderzoek is een ERC Consolidator Grant beschikbaar gesteld.