Startup om wereldwijde methaanuitstoot te verminderen

Hossein Maazallahi van de Nederlandse Universiteit Utrecht richtte onlangs zijn startup Maaz Maps op om het terugdringen van methaanemissies wereldwijd te versnellen.

Trefwoorden: #methaan, #uitstoot

Lees verder

research

( Foto: screen YouTube - UUtrecht )

ENGINEERINGNET.BE - In 2021 beloofden ruim honderd landen wereldwijd om de uitstoot van methaan terug te brengen met tenminste 30%. Dit werd vastgelegd in de Global Methane Pledge.

In de energiesector komt methaan in de atmosfeer terecht tijdens winning en transport van olie en gas. In de afvalsector zijn afvalwaterzuiveringsinstallaties en de ontbinding van organisch materiaal op stortplaatsen bronnen van methaan. In de landbouwsector zijn er vele bronnen van methaanemissies, zoals vee, mest en rijstteelt.

Al ruim tien jaar doet Hossein Maazallahi onderzoek naar methaanemissies. Met behulp van allerlei meettechnologieën bestudeerde hij de uitstoot van methaan van verschillende bronnen in diverse Europese landen.

Gaandeweg ontwikkelde hij innovatieve manieren om te bepalen wat de locatie van de bron is, wat voor soort bron het is en om hoeveel uitstoot het precies gaat. In september verdedigde hij zijn proefschrift over onderzoek naar methaanemissies in stedelijke gebieden.

Kort daarna begon hij met zijn postdoconderzoek aan de Universiteit Utrecht met steun van het Environmental Defense Fund om, samen met de Seoul National University, methaanemissies in Zuid-Korea te bestuderen.

Parallel aan zijn academische carrière lanceerde Maazallahi de startup Maaz Maps. Doel: het terugdringen van methaanuitstoot wereldwijd versnellen door innovaties direct toe te passen.

"Mijn bedrijf werkt met de nieuwste academische kennis. Hoewel veel vragen nog onbeantwoord zijn, hebben we genoeg methoden ontwikkeld die geschikt zijn voor toepassing in de echte wereld. Dat is belangrijk, want de tijd dringt. We moeten nú handelen en starten met mitigeren."

Na de lancering van Maaz Maps werd hij benaderd voor een van zijn eerste projecten. De European Gas Research Group vroeg hem en UUtrecht om emissieverslagen van een compressorstation in Zelzate, België te evalueren.

Intussen heeft hij veel ervaring in de samenwerking met industriële partners. "Experimentele omstandigheden zijn niet te vergelijken met omstandigheden in de industrie. Wij passen onze aanbevelingen aan zodat ze realistisch zijn", legt hij uit. In de toekomst wil Maazallahi samenwerken met soortgelijke overkoepelende partijen. "De resultaten zijn absoluut gunstig voor iedereen."