NextGen District zet hoog in op aantrekken duurzame en circulaire bedrijven

Port of Antwerp-Bruges wil haar haven tegen 2050 klimaatneutraal maken, waarbij NextGen District, het nieuwe industriecluster dat op de vroegere Opel-site verrijst, een grote rol heeft.

Trefwoorden: #duurzaam, #NextGen, #port

Lees verder

Nieuws

( Foto: Port of Antwerp-Bruges )

ENGINEERINGNET.BE - NextGen District wordt een hotspot van duurzame en circulaire economie. Met vijf bedrijven is al een akkoord gesloten om zich hier te vestigen, zoals met het Amerikaanse PureCycle dat plasticafval gaat recycleren.

Om tot de site te worden toegelaten, moeten kandidaat-concessiehouders aan strikte voorwaarden voldoen. Dat is een gevolg van de ‘100% focus op circulaire economie’ die het bestuur van Port of Antwerp-Bruges aanhoudt.

De voorwaarden voor toelating tot NextGen District omvatten dan ook criteria op vlak van duurzaamheid, circulariteit en klimaatimpact. Ook wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de toegevoegde waarde voor de Vlaamse economie en industriële symbiose met andere bedrijven.

Om projecten van kandidaat-concessiehouders te evalueren en te kunnen vergelijken, ontwikkelde VITO/EnergyVille een duurzaamheidsevaluatietool op maat van NextGen District.

‘We kijken naar CO2-uitstoot, schadelijke emissies en circulaire criteria zoals grondstoffen-, water- en landgebruik, afvalbeheer, mobiliteit en transport’, zegt Steven Claes van VITO/EnergyVille.

‘Ook brengen we de indirecte impact in rekening. Zo is het bijvoorbeeld relevant op welke manier grondstoffen worden aangevoerd. Verloopt dit per schip, eventueel via de binnenvaart, of misschien per vrachtwagen? En zijn er plannen om dit transport te elektrificeren?’

De tool geeft resultaten in de vorm van duurzaamheids- en circulariteitsscores voor de activiteiten binnen een project en vergelijkt deze met een referentieproduct dat dezelfde functie vervult, om zo het beste project te selecteren.

Voor de procesindustrie focust het havenbestuur op drie subdomeinen: (her)gebruik van CO2, biomassa, en recyclage van kunststoffen. Ook hier is bij de ontwikkeling van de tool rekening mee gehouden.

De tool is ook interessant voor bedrijven om een beter zicht te krijgen op hun prestaties op het vlak van duurzaamheid en circulariteit. Ze kunnen op basis hiervan dan verbeteracties ondernemen.

Mits wat aanpassingen aan de tool kunnen ook stedenbouwkundige diensten van lokale overheden er hun voordeel mee doen, om bijvoorbeeld industrieterreinen optimaal mee in te vullen.