Vorige maand kende piek aan failliete jonge bedrijven

Afgelopen maand waren er 804 faillissementen. In vergelijking met februari 2022 betekent dat een lichte stijging met +2,42%. Cumulatief geeft dit na twee maanden 1.643 uitspraken of een stijging met 12,07% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Trefwoorden: #failliet, #faillissement, #Graydon

Lees verder

HR

( Foto: Graydon )

ENGINEERINGNET.BE - Opvallend in de cijfers zijn de duidelijke stijgingen binnen het Vlaamse (982 uitspraken of +26,06%) en het Waalse Gewest (447 uitspraken of +33,33%), terwijl het Brusselse Gewest een scherpe daling noteert (-33,33%).

De cijfers in Brussel en Wallonië blijven nog duidelijk onder het pré-covid-niveau, maar binnen het Vlaamse Gewest zijn de waarden vergelijkbaar met het jaar 2019.

In de cijfers valt ook een absolute piek aan jonge bedrijven op die er het bijltje bij (moeten) neerleggen. De eerste twee maanden van dit jaar was liefst 41,29% van de gefailleerde ondernemingen in België jonger dan 5 jaar.

 In Vlaanderen liep dat cijfer zelfs op tot 45,45%. Zowel in Wallonië (34,8%) als Brussel (35,15%) ligt dat cijfer heel wat lager ligt.