Ruim 9 miljoen euro voor uitbreiding stoomnetwerk Ecluse

Ecluse, een samenwerking tussen Indaver, SLECO, Maatschappij Linkerscheldeoever, Fineg en Water-Link, gaat processtoom leveren aan Evonik, gelegen op de rechterscheldeoever, wat zorgt voor een besparing van minimaal 100.000 ton aan CO2-uitstoot.

Trefwoorden: #Ecluse, #netwerk, #stoom

Lees verder

Nieuws

( Foto: Evonik )

ENGINEERINGNET.BE - Via een tunnel onder de Schelde wordt de stoom van Ecluse2 tot bij Evonik getransporteerd. De Vlaamse Regering kent 9,58 miljoen euro subsidie toe aan dit project, een steunmaatregel die kadert in de ‘call groene warmte’ van het relanceplan Vlaamse Veerkracht.

Op de waste-to-energy site in Doel zetten Indaver en SLECO jaarlijks ongeveer 1 miljoen ton afval van huishoudens en bedrijven om tot energie en materialen. De energie wordt prioritair als stoom via het Ecluse-netwerk geleverd aan vijf naburige bedrijven. De waste-to-energysite kan echter meer stoom leveren dan de huidige behoefte in de Waaslandhaven.

Nu nog wordt het surplus aan stoom door Ecluse omgezet naar elektra, wat energetisch minder efficiënt is. Om die reden ging het bedrijf op zoek naar bijkomende afnemers van de opgewekte stoom.

Evonik heeft op haar site in Antwerpen aan de Tijsmanstunnel een grote stoombehoefte die ingevuld wordt op basis van aardgas. Door Ecluse uit te breiden naar de rechteroever van de Schelde, kan Evonik in haar chemische processen ook gebruik maken van stoom uit afvalverwerking.

Hierdoor wordt voor minstens 100.000 ton aan CO2-emissies vermeden. Ook kan een aanzienlijke hoeveelheid aardgas bespaard worden, vergelijkbaar met de aardgasconsumptie van 38.000 gezinnen. De afvalstoffen die in Doel verwerkt worden zijn voor zo'n 50% biogeen van oorsprong, wat gezien wordt als ‘groene warmte’.

Om de koppeling te realiseren, wordt de bouw van een Scheldetunnel voorzien. In een volgende fase kunnen ook andere bedrijven op de rechteroever aansluiten.

Deze tunnel biedt ook ruimte aan bijkomende leidingen, waarmee het mogelijkheden faciliteert voor groei van het Antwerpse industriële cluster. In de toekomst kan ook de verdere cascadering van warmte onderzocht worden door de retourleiding te koppelen aan Warmtenetwerk Antwerpen Noord.