Nieuwe generatie drijvende zonnepanelen op zee

Tractebel, DEME en Jan De Nul introduceren met Seavolt een technologie die het resultaat is van gezamenlijk onderzoek en ontwikkeling, mogelijk gemaakt dankzij het combineren van de expertise van zonne-, milieu-, en offshore experten.

Trefwoorden: #DEME, #drijvend, #fotovoltaïsch, #Jan De Nul, #offshore, #zee

Lees verder

Techniek

( Foto: Seavolt )

ENGINEERINGNET.BE - De Seavolt-technologie (patent is in aanvraag) kan de zware omstandigheden op zee doorstaan en intussen grote oppervlakken creëren die beschermd zijn tegen de golven.

Het modulaire design laat gemakkelijke aanpassingen toe naar verschillende locaties en eisen. Voordelen zijn onder andere de productie van lokale hernieuwbare energie en de mogelijkheid om de zonnepanelen in windmolenparken op zee te installeren.

Een ander voordeel is het toevoegen van grote volumes capaciteit aan hernieuwbare energie in een relatief korte tijdspanne.

Vier jaar geleden begonnen de partners, in samenwerking met Universiteit Gent, met het onderzoeksproject MPVAQUA (Marine PV Aquaculture) gefinancierd door VLAIO binnen het frame van de Blauwe Cluster.

Een concept voor een drijvend systeem op zee werd ontwikkeld samen met een eerste onderzoek naar de effecten op het ecosysteem van de zee, de integratie van aquacultuur en een financiële beoordeling.

Na onderzoek in het labo zijn de partners op dit moment bezig met de ontwikkeling van een testinstallatie op zee, die in de zomer van 2023 voor de Belgische kust gelanceerd zal worden.

Tegelijkertijd gaan parallelle projecten met medewerking van KBIN van start die focus leggen op het ecosysteem, milieu en kosten-baten analyse, met de steun van het Energietransitiefonds en het federale Relanceplan.