Naar een demonstrator voor geïntegreerde CCU-technologie

VITO heeft twee concepten ontwikkeld waarbij hergebruik, afvang en zuivering van CO2 worden gecombineerd in een geïntegreerde oplossing. Deze worden nu naar demoniveau opgeschaald.

Trefwoorden: #CCU, #CO2, #VITO

Lees verder

Nieuws

( Foto: modesto3 - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - ‘We willen aantonen dat onze technologie rijp is om te worden opgepikt door de industrie, zodat die ermee aan de slag kan om haar processen te verduurzamen’, zegt Metin Bulut van VITO.

Het geïntegreerde aspect kan helpen de industrie over de streep te trekken: zo omvatten beide concepten bijvoorbeeld bijna de hele waardeketen van CO2: van afvang tot hergebruik als grondstof voor producten.

In het eerste concept gebeurt de integratie van de afvang van CO2 met de verwerking ervan door het gebruik van een simpele alkalische oplossing.

Deze absorbeert de CO2 en fungeert als medium voor een elektrolyseproces waarin CO2-moleculen, in de vorm van bicarbonaat, worden omgezet. Liefst met stroom afkomstig van koolstofarme bronnen.

Met deze koolstofbron kunnen basischemicaliën worden gemaakt, zoals methanol en andere synthetische brandstoffen. Ook is het procedé snel aan en uit te zetten.

Het concept is beloftevol omdat de CO2-afvang een stuk goedkoper zou zijn dan met beschikbare technologieën van vandaag: 70 à 90 euro per ton, terwijl er nu nog ruim 200 euro voor betaald zou worden.

Ook in het tweede concept komen CO2-afvang en -omzetting samen, al leent dit concept zich in de eerste plaats voor opslag van afgevangen CO2. Ook hier wordt gebruikgemaakt van een bicarbonaatoplossing en elektrolyse.

Het verschil is dat er ook waterstofgas wordt geproduceerd en een zuiver mengsel van CO2 en zuurstofgas. Dit mengsel kan worden gescheiden, waardoor er drie gassen overblijven.

De zuurstof is bruikbaar in verbrandingsprocessen, waardoor die minder brandstof verbruiken en CO2 produceren, en ook minder stikstofoxides. Ook hier is het procedé volledig geëlektrificeerd en kan het makkelijk aan en uit worden geschakeld.

Bulut: ‘De voordelen ervan zijn een goedkope CO2-afvang, namelijk rond de 50 in plaats van 85 euro per ton CO2 uit rookgassen via bestaande technologie, en een productie van nuttige moleculen.’

De CO2 kan worden opgeslagen of meteen worden gebruikt, bijvoorbeeld in combinatie met de geproduceerde waterstof om tot brandstof te komen.

Voor de ontwikkeling van dit tweede concept werkte VITO samen met imec, KU Leuven en Vrije Universiteit Brussel.

Om beide concepten naar het demonstratieniveau te brengen, moeten de technologische componenten worden opgeschaald. VITO is daarvoor nog op zoek naar partners.