Vlaamse goederenexport steeg in 2022 met 26%, maar stagneerde in Q4

Uit een analyse van FIT op basis van data van INR/NBB blijkt dat vooral het effect van de wereldprijzen die stijging aanjoeg. Vanaf het laatste kwartaal vertraagde de groei door de dalende energie- en afvlakkende grondstoffenprijzen.

Trefwoorden: #export, #goederen, #Vlaanderen FIT

Lees verder

Nieuws

( Foto: Flanders Investment & Trade )

ENGINEERINGNET.BE - De Vlaamse goederenuitvoer bedroeg 479,7 miljard euro, 26% hoger dan in 2021.

Volgens INR/NBB valt die stijging voor ongeveer drie vierde terug te brengen tot de sterk toegenomen wereldprijzen.

Sinds die enigszins ‘normaliseren’ vanaf het 4e kwartaal, tekent zich dan ook een groeivertraging in de Vlaamse export af.

De uitvoerwaarde groeit op het ritme van het EU- (+20,9%) en het mondiale gemiddelde (+25,2%). Vlaanderen bekleedde in 2022 een sterke 16e positie als wereldgoederenexporteur.

Het gros van de gestegen uitvoerwaarde (62,7%) kwam op het conto van 2 sectoren: minerale producten (duurdere aardolie en -gas) en chemie & farma (uitvoer van coronavaccins en geneesmiddelen).

Bijna twee derde (64,2%) van de Vlaamse uitvoer was bestemd voor EU-lidstaten, 10,2% vertrok naar Europese landen die geen lid zijn van de EU.

Naast de intracommunautaire handel (+25,2%) tekende ook de export naar andere continenten een groei op (+27,6%), met de VS (+40,4%) als uitschieter.