Enkel nog laagverrijkt uranium voor productie medische radio-isotopen

SCK CEN is volledig overgestapt op laagverrijkt uranium voor de productie van medische radio-isotopen. Er wordt geen hoogverrijkt uranium meer gebruikt, wat potentiële verspreiding ervan in de kiem smoort.

Trefwoorden: #radio-isotopen, #SCK CEN, #uranium

Lees verder

Nieuws

( Foto: SCK CEN )

ENGINEERINGNET.BE - Het nucleaire onderzoekscentrum SCK CEN zorgt, samen met vijf andere reactoren, voor de wereldwijde bevoorrading van medische isotopen, radioactieve stoffen nodig bij het opsporen en behandelen van kanker, hart- en vaatziekten.

Ook kunnen artsen er nauwgezet mee opvolgen of de behandeling aanslaat, zodat ze de optimale behandeling kunnen bepalen. In 2022 werden ruim 11 miljoen diagnoses en behandelingen uitgevoerd dankzij de Belgische productie.

“Om een radio-isotoop te verkrijgen, bestralen we ruw basismateriaal in onze BR2-onderzoeksreactor. Na vijf à zes bestralingsdagen gaan die targets naar een farmaceutisch bedrijf, dat ze in medische radio-isotopen omzet en dan wereldwijd naar ziekenhuizen verstuurt”, aldus Steven Van Dyck, directeur van BR2.

Molybdeen-99 vervalt in technetium-99m, ’s werelds meest gebruikte medische radio-isotoop voor diagnose. Jodium-131 is onvervangbaar in de strijd tegen schildklierkanker. De targets om die twee radio-isotopen te produceren, bestaan uit uranium.

In 1972 produceerde het nucleaire onderzoekscentrum SCK CEN zijn eerste lading molybdeen-99, vertrekkend van hoogverrijkt uranium als basismateriaal. In de reactorcyclus die zonet achter de rug is, werd dat materiaal niet meer gebruikt.

“We zijn volledig overgeschakeld op laagverrijkt uranium voor de productie van die medische radio-isotopen”, aldus Van Dyck. “Onze productiecapaciteit blijft hetzelfde. Voor de patiënt of arts verandert er dus niets, voor de wereld wel.” Door hoogverrijkt uranium te bannen, verdwijnt het risico op een potentiële verspreiding en misbruik ervan.

Hiermee geeft SCK CEN invulling aan de afspraken, die in 2014 op de internationale top van Den Haag werden gemaakt. Daar bereikten meer dan vijftig wereldleiders samen een internationaal akkoord over nucleaire veiligheid, met onder meer het doel om hoogverrijkt uranium uit te faseren.

Eerder dit jaar kondigde SCK CEN al plannen aan om de splijtstof van de BR2-onderzoeksreactor te vervangen door een laagverrijkte variant.