VIB onderzoekt haalbaarheid pilootcentrum voor biofarma-manufacturing

Een gespecialiseerd ‘kennis- en pilootcentrum voor biofarma- manufacturing’, met inbegrip van een cGMP faciliteit wordt op pilootschaal, gezien als een opportuniteit om de slagkracht van de sector in Vlaanderen verder te verstevigen.

Trefwoorden: #biotech, #ecosysteem, #experise, #VIB

Lees verder

Nieuws

( Foto: VIB )

ENGINEERINGNET.BE - Hoewel Vlaanderen al over een bijzonder sterk biotech ecosysteem beschikt en er een duidelijke groei in het aantal succesvolle biotech bedrijven merkbaar is, is de expertise, infrastructuur en innovatie capaciteit in de productietechnologie van zogenaamde biologicals beperkend.

Biotech geneesmiddelen, zoals eiwit- of mRNA-gebaseerde geneesmiddelen, worden in levende cellen aangemaakt, daarna opgezuiverd en farmaceutisch ​ geformuleerd ​ tot een product voor gebruik in patiënten. De ontwikkeling van dergelijke productieproces-technologie is een belangrijk deel van de innovatie-keten in deze sector.

De productie zelf gebeurt onder heel strenge regelgeving en kwaliteitsnormen, de zogenaamde 'current good manufacturing practice’ of cGMP standaarden, en vereist een gespecialiseerde cGMP faciliteit. Dat geldt ook voor productie van kleine hoeveelheden op pilootschaal voor eerste klinische studies.

Er is voor deze activiteiten ook een groot tekort aan gespecialiseerde werkkrachten en een verdere versterking van deze talent-pool is voor Vlaanderen een belangrijke doelstelling. Tot op heden moet er vaak buiten de regio of zelfs buiten Europa gezocht worden om deze activiteiten te laten uitvoeren.

Om de positie van Vlaanderen als een leidinggevend biotech ecosysteem in Europa verder te versterken en om te grote afhankelijkheid van buitenlandse productiecapaciteit te vermijden, heeft de Vlaamse Regering nu beslist om VIB te ondersteunen bij het verkennen van de haalbaarheid van een non-profit ‘kennis- en pilootcentrum voor biomanufacturing’.

Dit centrum zou nieuwe biotech geneesmiddelen kunnen ontwikkelen, nieuwe productietechnologieën kunnen valideren en talent kunnen opleiden.