Nederland neemt voortouw in ontwikkeling derde generatie electrolyser

Onder aanvoering van TNO gaat een consortium van Nederlandse technische universiteiten en bedrijven de komende jaren een radicaal nieuw ontwerp bedenken en uitwerken.

Trefwoorden: #elektrolyser, #TNO, #waterstof

Lees verder

research

( Foto: TNO )

ENGINEERINGNET.BE - Voor grootschalige productie van groene waterstof, cruciaal voor de energietransitie, is een compleet nieuw type electrolyser nodig met hogere efficiency, lagere kosten en een circulair ontwerp.

“Het gaat hier om de ontwikkeling van state of the art componenten en stacks voor electrolysers en de technologie om ze door onze hightech industrie te laten produceren,” zegt waterstofexpert Lennart van der Burg van TNO.

“De grote Europese fabrikanten van electrolysers zitten in Duitsland en ook China wordt steeds actiever met de productie van alkaline electrolysertechnologie. Nederland kan zich onderscheiden door te fungeren als onmisbare toeleverancier in deze sector.”

Het project ‘Derde-generatie electrolyzers’ ging onlangs van start en heeft een looptijd van vijf jaar. Het moet een grote stap worden in de ontwikkeling van apparatuur voor elektrolyse: het splitsen van water in zuurstof en waterstof, met elektra uit wind en zon.

Al lopende projecten in binnen- en buitenland zijn meer gericht op het opschalen van de huidige generatie electrolysertechnologie in de eerste 100 MW+ waterstoffabrieken.

TNO werkt in het project HyScaling met Nederlandse partijen aan de tweede generatie electrolysers, gebaseerd op PEM en alkaline, die beter presteren, efficiënter zijn en goedkoper maar het ontwerp blijft in grote lijnen hetzelfde.

Voor de derde generatie gaat het erom alle huidige op splitsing van water gebaseerde technologieën (PEM, alkaline, SOE, AEM) in samenhang te onderzoeken, met als nieuwkomer CO2 elektrolyse. Biobased CO2 wordt dan omgezet in verschillende koolstofhoudende producten.

De verwachting is dat tussen al deze concepten synergieën zullen ontstaan, met name bij de hightech productietechnologieën van de electrolyser componenten en stacks. De nieuwe electrolysers zullen aanzienlijk betere prestaties moeten leveren, veel minder energie en materialen gebruiken en ook goedkoper zijn.

Vander Burg: “Binnen TNO hebben we al de technologie spatial Atomic Layer Deposition ontwikkeld. Dit is een veelbelovende technologie in het nieuwe ontwerp van electrolysers. De derde generatie zal ook geen gebruik maken van zeldzame materialen.”

Partners in het project zijn: Admatec, Bosch Transmission Technology, Robert Bosch, Coval Energy, Delft IMP, Demcon Energy Systems, HyGear, Magneto Special Anodes, NedStack fuel cell technology, SparkNano, TU Delft, TU Eindhoven, UTwente, VDL Groep en VSParticle Vereniging High Tech NL.