4,5 miljoen euro voor strategisch belangrijke sectoren in Vlaanderen

VLAIO steunt daarnaast met ruim 80 miljoen euro onderzoeks- en innovatieprojecten die de clusters kunnen uitvoeren om de competitiviteit van hun clusterleden te ondersteunen, zoals Catalisti, VIL en Flanders' Food.

Trefwoorden: #cluster, #strategisch, #Vlaanderen, #VLAIO

Lees verder

Nieuws

( Foto: VIL )

ENGINEERINGNET.BE - Met de ondertekening van een nieuw clusterpact is de verdere samenwerking tussen overheid, kenniscentra en ondernemingen in Vlaanderen binnen de speerpuntclusters bevestigd.

Het gaat hierbij om zeven speerpuntclusters: Catalisti, SIM, Flux50, VIL, Flanders' FOOD, Blauwe Cluster en MEDVIA. Deze clusters zetten in op samenwerking binnen en tussen sectoren die van strategisch belang zijn voor Vlaanderen.

De Vlaamse overheid investeert 4,5 miljoen euro per jaar voor een termijn van 10 jaar, gerekend vanaf 2017. Voor iedere euro van de overheid moeten de bedrijven minstens ook één euro investeren in de clusterwerking.

Ook staat ruim 80 miljoen euro ter beschikking bij VLAIO voor de financiering van onderzoeks- en innovatieprojecten die de clusters kunnen uitvoeren om de competitiviteit van hun clusterleden te ondersteunen.

De zeven speerpuntclusters vertegenwoordigen 1700 Vlaamse ondernemingen, die beroep doen op de clusters om hun competitiviteit te verhogen door innovatie. Deze bedrijven genereren samen 14% van de tewerkstelling en 18% van de toegevoegde waarde in Vlaanderen.

Het TRUCE-project is bijvoorbeeld een samenwerking tussen Catalisti en Flanders’ Food. Doel is het ontwikkelen van verpakkingen die volledig zijn te recycleren, zonder dat ze hun flexibiliteit en functionaliteit verliezen.

Innovaties worden op industriële schaal getest op verpakkingslijnen door industriële partners. Partners zijn: Amcor, Borealis, Bostic, Eastman, Puratos en UGent.

Het Re2Live-project is een samenwerking tussen VIL, Flux50 en SIM. Doel is hergebruik van lithium-ion batterijen uit elektrische voertuigen voor de opslag van energie en de ontwikkeling van recyclingprocessen.

Dit omvat onderzoek naar de hele waardeketen van autobatterijrecyclage en stationair hergebruik vanuit economisch, technisch, operationeel en maatschappelijk oogpunt. Partners zijn: Sirris, VUB, VITO en Agoria en Vlaamse bedrijven.