SSAB transformeert duurzame staalproductie met sensordata, analytics en AI

Staalproductie is een oude industrie en ook het proces om staal te maken is al sinds mensenheugenis hetzelfde. Fabrieken doen hiervoor een beroep op klassieke, kolengestookte hoogovens. SSAB wil staalproductie wel naar een meer duurzame toekomst brengen.

Trefwoorden: #data, #duurzaam, #productie, #staal

Lees verder

Productnieuws

( Foto: SAS )

ENGINEERINGNET.BE - Tegen 2026 wil het gespecialiseerde bedrijf enkel nog staalproducten maken waar geen fossiele brandstoffen bij komen kijken.

In 2045 moet zelfs de volledige waardeketen fossielvrij zijn, van klant tot eindgebruiker. Hiervoor rekent SSAB op elektriciteit, waterstof en analytics.
SSAB is wereldleider in de ontwikkeling van staal zonder gebruik van fossiele brandstoffen. Het bedrijf, dat zo’n 16.000 werknemers telt in meer dan 50 landen, produceert jaarlijks ongeveer 8,8 miljoen ton staal.

Om de productie verder te verduurzamen, moeten bijna alle processen een digitale component krijgen. Hierdoor zullen de meeste beslissingen in de dagelijkse productie door analytics kunnen worden aangestuurd. Met meer dan 10.000 verschillende parameters die bijdragen tot het design van het eindproduct, vaak gemonitord door IoT-sensoren, beschikt SSAB over een uitgebreide pool data. Het rekent op technologie van SAS om de data te stroomlijnen en om te zetten in realtime inzichten.

“Hoewel staal een oude industrie is, zien we een rijkdom aan ontwikkelingsmogelijkheden”, zegt Carl Orrling, Head of Research & Development bij SSAB Europe. Samen met zijn team drijft hij het strategische proces voor digitalisatie in het bedrijf. Op die manier draagt hij bij tot een betere productstabiliteit -en kwaliteit, en ondersteunt hij het besluitvormingsproces over de hele waardeketen.

“De sector is vandaag grondig gedigitaliseerd en geautomatiseerd. Zo maken AI, Machine Learning en robotica deel uit van het productieproces. Ook de hoeveelheid data blijft toenemen. In de voorbije vier jaar heeft de digitalisatie een kwantumsprong gemaakt”, zegt hij.

Van veiligheid tot voorspellingen over productie
Van begin tot eind is staalproductie een erg fysieke industrie. Toch kunnen digitale elementen het proces in elke stap ondersteunen: van het meten van temperaturen tot het plannen van transport. SSAB is in de staalindustrie altijd een pionier geweest in innovatie met de ambitie om staalproducten en -diensten naar een hoger niveau te tillen.

Al in de jaren 70 begon het bedrijf gebruik te maken van digitalisatie. Toen was veiligheid de voornaamste drijfveer en wilde de staalproducent ongeplande gebeurtenissen zo goed mogelijk voorspellen en vermijden. Sommige ovens bereiken bijvoorbeeld temperaturen tot 1.700°C. Zonder constante opvolging kunnen die waarden tot ernstige ongevallen leiden.

“Vroeger duurde het erg lang om alle data te doorlopen en op basis daarvan voorspellingen te doen over potentiële ongevallen. Soms was het tegen dan al te laat”, zegt Orrling. “Met de oplossingen van SAS kunnen we data snel analyseren en onmiddellijk problemen herkennen.” Veiligheid is ook vandaag nog steeds belangrijk, maar de technologie maakt uiteraard nog veel meer toepassingen mogelijk.

“Vanaf het beginpunt integreren we digitale oplossingen in het nieuwe maakproces. Daardoor kunnen we vanuit het laboratorium heel snel opschalen. We gebruiken onze data onafgebroken om processen te simuleren, we werken met digital twins en doen een beroep op virtual reality.”

Een van de cloud-gebaseerde analytics-toepassingen maakt het bijvoorbeeld mogelijk om ernstige storingen in de productiestroom te beperken. SSAB is erin geslaagd om 80% van de ongeplande of ongewenste incidenten te voorkomen. Bovendien daalt ook het aantal ongevallen door het gebruik van realtime informatie, waardoor gebruikers proactief kunnen handelen in plaats van enkel te reageren.

Onderhoud voorspellen en waarde creëren
SSAB gebruikt data en analytics ook om de onderhoudsteams te ondersteunen. Operatoren kunnen nu voorspellen wanneer een component van een machine vervangen moet worden. Daardoor hoeven ze niet te wachten tot er effectief een defect optreedt.

Het is ook niet meer nodig om stukken op vaste onderhoudsmomenten te wisselen. Dat kan immers op veel dynamischere intervallen, gebaseerd op data over de prestaties van de gebruikte apparatuur.

De meest recente toepassing van analytics draait rond conditionering en modellering van machines. Het helpt medewerkers van SSAB om beter te weten in welke staat de apparatuur zich bevindt, patronen te herkennen en afwijkende elementen in de data te ontdekken. Met die inzichten kunnen operatoren snel onregelmatigheden vaststellen en de nodige herstellingen verrichten.

Uiteraard blijft het hier niet bij en ziet SSAB nog veel potentieel in data voor andere analytische projecten. Het bedrijf wil ook een interface voorzien die iedereen toelaat om data te begrijpen en gebruiken – van wiskundigen en data scientists tot de managers op de fabrieksvloer.

“We moeten maximale waarde halen uit de data die we hebben, gaande van het product tot de verwerking en verscheping. En ook in het klantenproces is er nog veel ruimte om te groeien”, zegt Orrling.

“SAS is al geruime tijd een partner van SSAB en heeft ons geholpen om de juiste koers te varen tijdens het digitaliseren van onze productieprocessen. We zijn enthousiast om te zien hoe advanced analytics de staalindustrie verder op weg zal zetten naar een meer duurzame toekomst.”

Klik hier voor nog meer informatie over innovatie in manufacturing