Aquarama Trade Fair stevent af op recordeditie

Op 19 oktober betrekt Aquarama Trade Fair weer de Brabanthal in Leuven. De volledige Brabanthal, ditmaal, want omwille van het enorme enthousiasme werden er voor de zomer uitzonderlijk nog vier standen aan de beursvloer toegevoegd én meteen ingevuld.

Trefwoorden: #Aquaflanders, #Cebedeau, #vakbeurs, #Vlario, #watertechnologie

Lees verder

Nieuws

( Foto: FCO Media )

ENGINEERINGNET.BE -  “De volledige capaciteit wordt benut”, zegt Katja Wijffels van organisator FCO Media trots. “Een teken dat zowel het belang van als de belangstelling voor de vakbeurs na achttien jaar nog steeds blijft groeien.”

Aan de succesformule van Aquarama Trade Fair werd in ieder geval niet gewijzigd. Bezoekers kunnen nog steeds rekenen op ruim honderd exposanten uit de water- en technologiesector, talloze netwerkmogelijkheden en praktische troeven zoals gratis catering en parking.

“Nieuw is onze samenwerking met De Lijn”, voegt Wijffels toe. “Zo zullen de lijnen 4 en 630, vertrekkende van Leuven Station, tijdens de beurs ook de halte op de parking van de Brabanthal bedienen. Op die manier willen we de bereikbaarheid van de beurs verhogen en onze bezoekers verder ondersteunen in de duurzame keuze voor openbaar vervoer.”

Inhoudelijk kijkt Wijffels vooral uit naar de vele kruisbestuivingen die op en naast de beursvloer zullen ontstaan. “De voorbije jaren hebben we flink geïnvesteerd in de promotie van Aquarama Trade Fair. Daardoor trekken we een steeds breder, diverser en internationaler publiek aan. En dat creëert mogelijkheden - voor samenwerking, innovatie en kennisdeling. Kijk maar naar het programma van onze partners watercircle.be, VLARIO, AquaFlanders en CEBEDEAU. Hun seminaries zijn daarvan het perfecte toonbeeld.”

watercircle.be
Om de mogelijkheden voor een beter en duurzamer waterbeheer toe te lichten, verzamelt watercircle.be in de voormiddag sprekers uit twee centrale industrieën: de voedingssector en de chemie.

“Samen met deze waterintensieve sectoren willen we het belang van water blijven onderstrepen”, vertelt Matthias Mertens. “Niet alleen vanwege het groeiend aantal verplichtingen dat vanuit onder meer Europa opgelegd wordt, maar net zozeer vanuit het principe van de ‘goede huisvader’. Wie in de toekomst wil blijven groeien, zal niet om een duurzaam waterbeheer heen kunnen.”

Naast vaste partner VMx, die samen met studiebureau Witteveen+Bos de wettelijke aspecten toelicht, en vertegenwoordigers van sectorverenigingen Fevia en essenscia, zullen ook voedingsbedrijven Alpro, Danone, PepsiCo en Puratos tijdens de sessie van watercircle.be aan het woord komen.

“Hoewel de toegepaste technologieën vaak gelijkaardig zijn, zien we dat elk bedrijf toch een eigen aanpak hanteert. Daarom hebben we gezocht naar case studies die samen een breed en representatief beeld scheppen. Op die manier kan iedere deelnemer, ongeacht de industrie waaruit hij of zij afkomstig is, tijdens de sessie relevante informatie opdoen.”

De studiedag vindt plaats van 10u t.e.m. 13u. Deelname kost 50 euro (excl. btw) voor leden van watercircle.be, 75 euro (excl. btw) voor leden van gerelateerde partners en 100 euro (excl. btw) voor externen. Studenten genieten een gunsttarief van 25 euro (excl. btw). Registratie is verplicht.

VLARIO
VLARIO bouwt op 19 oktober verder op het programma van vorig jaar en geeft samen met Vlakwa, Buildwise, Embuild Vlaanderen en NAV een update over het COOCK-project Waterbewust Bouwen.

Daarbij zullen onder meer de mogelijkheden, zowel praktisch als juridisch, voor grijswaterrecuperatie, hergebruik van bemalingswater en douchen met regenwater nader toegelicht worden.

“We staan alweer wat verder in ons project en de belangrijkste knelpunten hebben we nu wel gedetecteerd”, vertelt VLARIO-directeur Wendy Francken. “Naast een update over het wetgevend kader willen we met deze studiedag dan ook vooral de samenwerking opzoeken. Onze slogan is niet voor niets ‘Samen voor zuiver water’. Hoe meer contacten we leggen, hoe meer mogelijkheden we creëren. Daarvoor is Aquarama Trade Fair de uitgelezen plek.

Met onze infosessie willen we namelijk niet alleen de volledige bouwketen stimuleren om innovatieve technieken in hun werking te integreren - bouwheren, architecten, studiebureaus, aannemers, installateurs, overheden, … - maar willen we ook uitdrukkelijk de markt betrekken. Wat hebben we nog van de technologieleveranciers nodig om dit allemaal uit te rollen?

Mede om die reden vindt de studiedag in de voormiddag plaats. Dat biedt zowel ons als onze deelnemers alle kansen om nadien rechtstreeks met aanbieders en fabrikanten in gesprek te gaan.”

De VLARIO studiedag vindt plaats van 10u15 t.e.m. 13u. Deelname is gratis voor zowel VLARIO-leden als andere geïnteresseerden, al is registratie wel verplicht en wordt er voor een no-show 50 euro (excl. btw) aangerekend.

AquaFlanders
In de namiddag gaat AquaFlanders dieper in op de nieuwe Europese drinkwaterrichtlijn en de vertaling ervan in de Vlaamse regelgeving. “Samen met andere stakeholders en onder coördinatie van de Vlaamse Milieumaatschappij wordt momenteel hard aan de implementatie gewerkt”, aldus Carl Heyrman, algemeen directeur van AquaFlanders.

“Tijdens Aquarama Trade Fair willen we daarom al de belangrijkste bepalingen rond leveringszekerheid, risico-gebaseerde benadering, kwaliteit, materiaalbeheer, toegankelijkheid en sensibilisering behandelen. In het verlengde van het engagement rond loodvrije binneninstallaties dat we vorig jaar op de vakbeurs aangingen, wordt een stand van zaken opgemaakt.”

Belangrijk is volgens Heyrman alvast dat iedereen in het nieuwe Drinkwaterbesluit een bepaalde rol en verantwoordelijkheid te dragen zal hebben, inclusief burgers, fabrikanten en installateurs, gemeenten en openbare besturen, … "Het belang van een goede samenwerking zal bijgevolg ook alleen maar groeien … iets dat we met zowel ons seminarie als met de aanwezigheid van de Fluid Crew extra willen benadrukken.”

De infosessie van AquaFlanders loopt van 13u30 tot 15u. Deelname is gratis, maar ook hier wordt gewerkt met verplichte registratie en een no-show fee van 50 euro (excl. btw).

CEBEDEAU
Nog in de namiddag bespreekt het Luikse onderzoeks- en expertisecentrum CEBEDEAU de rol van digitalisering in het streven naar een circulair waterbeheer.

Naast een toelichting over het programma ‘Circular Wallonia’ en de Waalse strategie op het gebied van circulariteit en digitalisering, gaat de aandacht vooral naar concrete voorbeelden uit de brede industrie.

Zo zal Gilles Guezou van Brasserie Lefebvre samen met partner Technord toelichten hoe de verschillende waterstromen in de brouwerij met behulp van een verregaande digitalisering, IIoT en intelligente predictieve systemen geoptimaliseerd en gerationaliseerd worden en zal ook naar twee toepassingen van realtime bacteriologische monitoring gekeken worden.

“Hoe meer we een beroep willen doen op onconventionele waterbronnen, hoe belangrijker zo’n metingen zullen worden”, aldus Robert Bech van CEBEDEAU. “Met twee heel verschillende toepassingen - de monitoring van regenwaterkwaliteit in een ecowijk enerzijds en van de kwaliteit van behandeld afvalwater in een groot farmaceutisch bedrijf anderzijds - willen we het brede spectrum van mogelijkheden illustreren.”

De sessie van CEBEDEAU vindt plaats van 13u30 tot 15u. Deelname is gratis, maar registratie is verplicht en er wordt gewerkt met een no-show fee van 50 euro (excl. btw). Registreren kan, net zoals voor de andere sessies en studiedagen, via de website van Aquarama Trade Fair.

www.aquaramatradefair.be