Met licht schakelbare geneesmiddelen een stap dichterbij

Een internationaal team van onderzoekers onderzocht de precieze werking van een specifieke klasse van schakelbare moleculen, de azonium verbindingen, voor het maken van met licht schakelbare medicijnen.

Trefwoorden: #chemisch, #geneesmiddel, #kwantum, #licht, #molecule, #research

Lees verder

research

( Foto: Andrew Woolley, Universiteit van Toronto )

ENGINEERINGNET.BE - Over de hele wereld werken scheikundigen aan moleculen die onder invloed van licht van vorm veranderen.

Licht biedt namelijk een nauwkeurige controle over moleculaire processen, zoals bij de door licht aangedreven moleculaire motors waarvoor Ben Feringa in 2016 de Nobelprijs voor Scheikunde ontving.

Een bijzonder relevante toepassing ligt in de fotofarmacologie, waarin met licht schakelbare moleculen worden gebruikt om processen in het lichaam te beïnvloeden.

De vormverandering kan bijvoorbeeld de werking van een enzym remmen. Met behulp van licht is zo’n proces nauwkeurig te beheersen, zowel in tijd als plaats. Bij een geneesmiddel kan dit bijwerkingen voorkomen.

Wiktor Szymanski, hoogleraar fotofarmacologie aan de Nederlandse Rijksuniversiteit Groningen, werkt aan dit soort toepassingen. Hij is geïnteresseerd in een specifiek soort moleculen, de azonium verbindingen, die voor het eerst zijn ontwikkeld door prof. Andrew Woolley van de Universiteit van Toronto in Canada.

Deze verbindingen bezitten alle eigenschappen die van belang zijn voor fotofarmacologie. Ze schakelen onder invloed van rood of infrarood licht, dat veilig is en diep in weefsel kan doordringen.

Ze zijn ook stabiel in het lichaam in een waterig milieu en bij een neutrale zuurgraad. Verder is de vormverandering lang genoeg stabiel om een biologische reactie te veroorzaken. Ten slotte zijn deze moleculen herhaaldelijk te schakelen.

Om ze effectief te kunnen gebruiken, is het nodig om goed te begrijpen hoe de moleculen precies schakelen. Dit is uitgezocht door een multidisciplinair en internationaal team van onderzoekers, afkomstig van de Nederlandse Universiteit van Amsterdam, het Italiaaanse LENS research centre, de Slowaakse Matej Bel Universiteit en de Universiteit van Nantes in Frankrijk.

Met behulp van spectroscopie op een tijdsschaal van picoseconden tot seconden, kwantumchemische berekeningen en theoretische analyse laten zij zien hoe de absorptie van een foton het molecuul van vorm doet veranderen, hoe de uitwisseling van een proton met het oplosmiddel deze verandering stabiliseert, en hoe ten slotte de zuurgraad van de oplossing bepaalt hoe snel het molecuul na de lichtpuls weer de oorspronkelijke vorm aanneemt.

Deze analyse verklaart voor het eerst hoe het schakelgedrag van azonium moleculen verandert onder invloed van de zuurgraad. Het onderzoek laat ook zien hoe de azonium ionen zijn aan te passen om het gedrag van biomoleculen nog effectiever te kunnen beïnvloeden.

Inmiddels zijn de eerste stappen al gezet richting het daadwerkelijk toepassen van deze fotoschakelaars. Met de nieuwe inzichten zetten de onderzoekers zo een veelbelovende stap in de ontwikkeling van slimme geneesmiddelen.