Belgische bedrijven verwachten geen ontslaggolf door ChatGPT en AI

8 op de 10 ondernemers stellen dat ze nog steeds even veel personeel nodig hebben, ondanks de introductie van AI-tools. 14% verwacht mensen te moeten ontslaan, terwijl 4% juist meer mensen nodig zal hebben, aldus hr-dienstenbedrijf Acerta.

Trefwoorden: #AI, #ChatGPT, #job, #ontslag, #vacature

Lees verder

HR

( Foto: vadymvdrobot - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - ChatGPT en andere AI-tools palmen steeds meer werkvloeren in, maar de toegenomen automatisering en robotisering zullen niet tot massale ontslagen leiden.

Dat geven Belgische bedrijfsleiders aan in een bevraging van Acerta, die bij 250 bedrijven peilde naar de impact van AI op het werk.

Ruim acht op de tien werkgevers (82%) maken de inschatting dat ze zelfs met doorgedreven AI nog altijd evenveel mensen zullen nodig hebben. Slechts 14% verwacht dat AI hun personeelsbestand zal doen krimpen. 4% verwacht juist meer mensen nodig te zullen hebben.

Hannelore Van Meldert, expert rekrutering en talent ontwikkeling van Acerta Consult: “Tegelijk is het wel belangrijk dat bedrijven de impact van AI op de agenda zetten. Zelfs als AI geen of nauwelijks impact heeft op het aantal personeelsleden, dan zal het toch impact hebben op welke rol die mensen spelen in de organisatie. AI zal de inhoud van werk grondig veranderen de komende jaren.”

Is de gemiddelde werknemer wel voorbereid dat AI zijn of haar job binnenkort grondig verandert? Volgens de bevraagde bedrijfsleiders op dit moment niet.

De helft (51%) van de werkgevers geeft aan dat hun personeel inhoudelijk nog extra klaargestoomd moet worden om goed met AI-tools, waaronder Chat GPT, om te gaan.

Toch maken veel bedrijven nog geen haast met de voorbereiding: 56% van de ondernemingen is nog niet bezig met de bijscholing van hun personeel.

Van Meldert: “De adoptie van AI zal alleen maar succesvol zijn als ze gepaard gaat met de nodige training op de werkvloer. Want de bijdrage van AI is zelden een resultaat op zich, het komt erop aan om de informatie van AI correct te interpreteren en dat vraagt wel degelijk opleiding.”

De gegevens komen uit de panelbevraging van Acerta die op kwartaalbasis wordt afgenomen. Het betreft een werkgeversbevraging die in de periode van 8 juni t/m 28 juni 2023 werd afgenomen en waaraan meer dan 250 werkgevers-vaste panelleden deelnamen.