• 29/05/2012
  • |     BB

Farmaceutische sector gaat onveilig(st) om met gevoelige informatie

Farmacie in Europa is hekkensluiter in onderzoek naar de bescherming van intellectuele eigendom en bedrijfsgeheimen.

Trefwoorden: #iron mountain, #PwC, #risico

Lees verder

Techniek

( Foto: Iron Mountain )

ENGINEERINGNET -- Uit een onderzoek, uitgevoerd door Iron Mountain en PwC in 5 sterk gereguleerde economische sectoren, scoort de farmaceutische sector het minst goed inzake het beschermen van intellectuele eigendom en bedrijfsgevoelige informatie.

Zo heeft slechts 30 procent van de ondervraagde farmaceuten intellectuele eigendommen en bedrijfsgeheimen opgenomen in zijn informatierisico-beheerplan.

Dat is verrassend, want de farmacie is in hoge mate afhankelijk van precies patenten en intellectuele eigendom.

De 4 overige sectoren presteren beter: verzekeraars 57 procent; productie‐industrie 49 procent; advocatuur 38 procent; en financiën 35 procent.

Globaal hanteert minder dan de helft (41 procent) van alle middelgrote Europese bedrijven een concreet beleid ter zake.

Van de onderzochte bedrijven vindt meer dan de helft (54 procent) de bescherming van intellectuele eigendommen en gevoelige bedrijfsinformatie minder belangrijk dan de bescherming van gegevens over klanten, werknemers, financiën en van bedrijfsgegevens.


ACHTERGROND
Voor het PwC‐onderzoek zijn managers bij 600 Europese bedrijven met 250 tot 2500 werknemers ondervraagd. De gegevens werden verwerkt in de eerste Europese ‘Information Risk Maturity Index’, een maatstaf waarmee organisaties kunnen vergelijken hoe het met hun eigen informatierisicobeheer gesteld is.