Snelle en mobiele analyseapparatuur voor ontwikkeling duurzame voeding

Het Fast-analab project van ILVO investeert in mobiele analyseapparatuur om kwaliteitsvolle, duurzame en eiwitrijke voeding te ontwikkelen, om zo innovaties bij bedrijven te ondersteunen.

Trefwoorden: #analyse, #apparatuur, #duurzaam, #voeding

Lees verder

Nieuws

( Foto: ILVO )

ENGINEERINGNET.BE - Deze doelstelling kadert binnen de Vlaamse Eiwitstrategie en bouwt mee aan de Slimme Specialisatiestrategie van Vlaanderen.

De investeringen zijn onder te verdelen in drie luiken. Ten eerste brengt het tal van uitdagingen met zich mee om de plantaardige teelt uit te breiden met meer eiwitgewassen op de Vlaamse velden, en ze verder te optimaliseren tot een duurzame teelt.

Om die duurzaamheid te bepalen, dienen broeikasgasemissies afkomstig uit de bodem opgemeten te worden. Bijvoorbeeld Distikstofoxide, beter bekend als lachgas. Dit is een van de mobiele analysetoestellen waarin wordt geïnvesteerd binnen dit project.

Ten tweede betekent eiwitdiversificatie dat men meer nieuwe eiwitten zal consumeren. Die dienen lekker, kwaliteitsvol en voedselveilig te zijn alvorens ze hun intrede kunnen maken in onze voeding. Om dit te onderzoeken, is diepgaande analyse van de eiwitkwaliteit vereist via geavanceerde analysetechnieken, zoals LC-HRMS, welke wordt aangekocht voor dit project.

Ten derde zal de kennis vanuit de LC-HRMS resultaten ook een van de vele datasets vormen, die de basis zijn om snelle en mobiele meettechnieken te ontwikkelen met spectrale data. De aankoop van een mobiel inzetbare spectrofotometer wordt daarom ook opgenomen in het project. Dit laat toe kwaliteit op te volgen doorheen het teelt- en verwerkingsproces en elke stap ervan te optimaliseren.

Via de werking van de ILVO living labs, wordt deze onderzoekinfrastructuur ingezet om via co-creatie innovaties in bedrijven te ondersteunen.

Het Fast-analab loopt tot en met december 2023. Het project wordt gefinancierd met EFRO middelen en FIO cofinanciering.