Start innovatieproject PESCO-UP voor textielrecyclage en upcycling

Dit project is gericht op de recycling van gemengd polyester en katoenafval tot hoogwaardige en duurzame materialen voor de volgende gebruikscyclus, in lijn met de verplichte inzameling van textielafval van de EU tegen 2025.

Trefwoorden: #innovatie, #project, #recycling, #upcycling

Lees verder

Nieuws

( Foto: www.pesco-up.eu )

ENGINEERINGNET.BE - Het PESCO-UP-project gaat de uitdagingen in de textielsector aanpakken door onder meer een digitaal platform voor informatie-uitwisseling te creëren en recyclagenormen vast te stellen.

Het project heeft als doel de waardeketen voor textielrecyclage te verbeteren en de afhankelijkheid van nieuwe materialen te verminderen.

De holistische aanpak van het PESCO-UP-project omvat innovatieve processen, zoals gedigitaliseerde materiaalidentificatie, gegevensuitwisseling en geavanceerde sorteersystemen.

Door haalbare methoden voor chemische en mechanische scheiding te ontwikkelen, streeft het project naar een verwerkingsrendement van maximaal 90%.

Het project wil ook het voortouw nemen in de transformatie van deze uitdaging tot zakelijke kansen en de vaardigheden van het personeel verbeteren door gerichte bijscholing en trainingsmateriaal.

Projectpartner VITO richt zich op de technologische ontwikkeling voor het upcyclen van het polyesterdeel uit polyester-katoen textiel naar polyurethaanmaterialen voor textiel.

Ook draagt de Vlaamse kennisinstelling bij aan de technisch-economische beoordeling van de nieuwe technologieën, om inzicht te krijgen in de economische levensvatbaarheid van de voorgestelde concepten en advies te geven voor verder onderzoek richting demonstratie.

PESCO-UP wordt vanuit het Horizon Europe-programma van de EU gefinancierd. Looptijd: 48 maanden. VTT, het grootste onderzoeks- en technologiebedrijf en onderzoekscentrum voor toegepast onderzoek in Finland, leidt het consortium dat in totaal 19 partners telt.