42 miljoen euro voor impuls lasersatellietcommunicatie in Nederland

Ruim tien Nederlandse bedrijven en instellingen, waaronder TNO, NLR, Airbus Nederland, FSO, AAC Hyperion en Viasat, zijn betrokken bij de ontwikkeling van lasersatelliettechnologie.

Trefwoorden: #laser, #satelliet, #technologie

Lees verder

Nieuws

( Foto: Netherlands Space Office )

ENGINEERINGNET.BE - Vanaf 2025 zullen ze producten opleveren die communicatie met laserlicht mogelijk maakt tussen satellieten en de grond, satellieten onderling en tussen satellieten en bewegende voertuigen, zoals vliegtuigen en schepen.

De lasersatelliettechnologie zal de komende jaren een enorme vlucht nemen, verwacht Harm van de Wetering, directeur van Netherlands Space Office (NSO).

‘De behoefte aan snelle en veilige communicatie op aarde en in de ruimte neemt de komende tijd alleen maar toe. Nederlandse bedrijven en instituten hebben kennis en ervaring om hier een belangrijke bijdrage aan te leveren.'

Nederland zet groot in op de ontwikkeling van technologie voor lasersatellietcommunicatie. Naast de 42 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds, investeert Nederland ook ruim dertig miljoen euro vanuit het nationaal ruimtevaartbeleid.

Al deze Nederlandse investeringen gaan via het NSO, en komen uiteindelijk terecht in Europese programma’s, geleid door de Europese ruimtevaartorganisatie ESA.

Het NSO zet al tien jaar in op de ontwikkeling van veelbelovende satellietcommunicatie. Van de Wetering: 'Met deze bundeling van investeringen en expertise wordt het mogelijk om wereldwijd een toonaangevende rol te spelen.’

Samen met de stichting NXTGEN Hightech wordt nu onderzocht hoe deze investeringen precies gaan worden ingezet. Met als doel om effectief aan te sluiten op de lopende ontwikkelingen en de expertise van ESA optimaal te benutten.

Monika Hoekstra, managing director van NXTGEN HighTech: ‘Naast de impuls vanuit NSO profiteren aangesloten partijen ook van de verdere relevante kennis die is opgebouwd binnen NXTGEN Hightech. Bijvoorbeeld op het gebied van optomechatronica binnen het semiconductors domein, of smart manufacturing.’