3,7 miljoen euro voor Vlaams-Nederlandse projecten

U-SAVE ontwikkelt slimme ramen met thermochroom glas dat zich aanpast aan seizoensveranderingen, en FOTON ontwikkelt hightech systemen en materialen voor chemische processen met zonlicht als directe energiebron.

Trefwoorden: #fotonen, #Interreg, #Nederland, #project, #ramen, #subsidie, #Vlaanderen

Lees verder

Nieuws

( Foto: Interreg Vlaanderen-Nederland )

ENGINEERINGNET.BE - Binnen Interreg Vlaanderen-Nederland wordt grensoverstijgende samenwerking geïnitieerd in allerlei sectoren. De helft van het gesubsidieerde bedrag komt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Het nieuwe project U-SAVE rontwikkelt slimme ramen met een thermochroom glas dat zich aanpast aan seizoensveranderingen, om de verwarmingsbehoefte in de winter te verminderen en de koelvraag in de zomer te reduceren.

Dit slimme raam, opgeschaald tot 1 m², wordt geïntegreerd in een kantoorgebouw op de Brightlands Chemelot Campus en in het testgebouw SolarBEAT van TNO op de campus van TU Eindhoven.

Ook slimme raamkozijnen met een hoge isolatiewaarde worden geproduceerd. Hierbij wordt gekeken naar innovatieve ontwerpen om duurzaamheid en functionaliteit te maximaliseren.

U-SAVE werkt verder aan een adaptief zonweringssysteem met semi-transparante lamellen, behandeld met hetzelfde thermochrome materiaal. Dit systeem past zich dynamisch aan aan de behoeften van het gebouw. Deze innovatie krijgt een plaats in een testgebouw van Zuyd Hogeschool op de Brightlands Chemelot Campus.

Doel is om een energiebesparing tot 33% bovenop de huidige normen te realiseren, en te komen tot een jaarlijkse CO2-reductie met een potentieel van miljoenen tonnen.

Looptijd t/m januari 2027. Projectverantwoordelijke: TNO. Toegekende subsidie: circa 1,3 miljoen euro.

FOTON ontwikkelt hightech systemen en materialen voor zonlicht gedreven duurzame processen te ontwikkelen, die bijdragen aan een klimaatneutrale industrie.

Het direct gebruik van zonlicht als energiebron voor chemische processen kent een hoge energie-efficiëntie: er is geen of minder energieverlies bij het omzetten van zonlicht naar elektra, als de elektra wordt opgewekt in de chemische reactor zelf.

Transport van elektra is niet nodig: directe productie in de reactor voorkomt zo ook hoge kosten verbonden aan infrastructuur.

Aan de hand van drie pilots wordt aangetoond dat zonlicht op een technologisch efficiënte, energie-efficiënte en financieel haalbare manier is te gebruiken als duurzame energiebron voor de productie van groene methanol en groene waterstof.

Projectduur t/m januari 2027. Projectverantwoordelijke: TNO. Toegekende subsidie: circa 2,4 miljoen euro.