Maastricht UMC+ en Philips tekenen 4-jarige strategische samenwerking

Beide organisaties werken samen aan innovaties op vlak van beeldgestuurde behandelingen, digitalisering van acute en IC-zorg, en ontwikkelingen op het gebied van radiologie voor neurologische en oncologische zorg.

Trefwoorden: #beeldvorming, #kanker, #neurologisch, #onderzoek, #Philips

Lees verder

Nieuws

( Foto: Philips )

ENGINEERINGNET.BE - Vorig jaar presenteerde Philips haar nieuwe groeistrategie waarbij het bedrijf dichterbij klanten gaat innoveren.

Dit partnerschap is een voorbeeld van dit nieuwe model, waarbij het MUMC+ en Philips samenwerken om technologie te verbeteren en nieuwe toepassingen te realiseren in de zorg.

Twee belangrijke onderdelen zijn het verder ontwikkelen van de Philips LumiGuide, die het MUMC+ vorig jaar in oktober als eerste gebruikte, en telezorg technologie voor de intensive care.

“Een groot deel van onze R&D vindt plaats in Nederland, vooral op het gebied van image-guided therapy, radiologie en softwareontwikkeling”, zegt Léon Kempeneers, Managing Director Philips Benelux.

“Door samen te werken met partners, zoals het MUMC+, kunnen we ervoor zorgen dat we technologie ontwikkelen die zorgverleners ondersteunt en de zorg niet complexer maakt. Wij focussen op mens- en patiëntgerichte technologie, zodat deze een verschil kan maken voor zorgverleners, en helpt om de zorg te verbeteren en toegankelijk te houden.”

Een voorbeeld van gezamenlijke innovatie is het gebruik en de ontwikkeling van de FORS technologie voor de Philips LumiGuide. In oktober 2023 was MUMC+ het eerste ziekenhuis ter wereld dat de Philips LumiGuide voor 3D visualisatie van katheters en voerdraden in het lichaam zonder röntgen toepaste tijdens een vasculaire procedure.

Binnen dit nieuwe partnerschap wordt gekeken naar de toepassing van deze technologie voor andere cardiovasculaire behandelingen. Eerder werkten Philips, MUMC+ en UMC Utrecht samen aan de ontwikkeling van deze technologie.

Daarnaast neemt de zorgvraag op de Intensive Care toe. Ook wordt deze zorg steeds complexer. Hierdoor is samenwerking en het delen van kennis tussen ziekenhuizen van groot belang. Het MUMC+ en Philips werken aan de ontwikkeling en implementatie van technologie voor een tele-IC.

Met deze technologie kunnen artsen en verpleegkundigen vanaf verschillende IC’s in hetzelfde ziekenhuis, regio of het land met elkaar overleggen. Vergelijkbare software maakte het eerder mogelijk om IC’s in Australië en de VS met elkaar te verbinden.

Ook ondersteunt de software in de tele-IC zorgverleners met patiëntscores, trends en algoritmen. Deze software kan helpen bij de besluitvorming over de juiste behandeling van de patiënt, evenals het vaststellen van de gezondheidssituatie van een patiënt op basis van patiëntgegevens.