• 14/08/2012

Algoritmes verhogen het potentieel van onderzeerobots (+video)

Ingenieurs van het Massachusetts Institute of Technology hebben verbeteringen aangebracht aan autonome onderzeerobots die zoeken naar mijnen.

Trefwoorden: #huav, #mijndetectie, #mijnen, #mit, #uav

Lees verder

research

ENGINEERINGNET -- Ingenieurs mechanica van het Amerikaanse Massachusetts Institute of Technology (MIT) hebben algoritmes gecreëerd die zorgen voor belangrijke vorderingen inzake het navigatie- en detectiepotentieel van autonome onderzeerobots.

Projectleider Franz Hover, van MIT’s Department of Mechanical Engineering: “Om de veiligheid van een oorlogsschip te garanderen is het belangrijk na te gaan of er geen mijn aan is vastgeklonken. Maar het is niet makkelijk ervoor zorgen dat een autonome onderzeerobot in staat is de massieve structuur van zo'n schip in te schatten -inclusief kleine zaken, zoals bouten en eventuele kleine mijnen.”

“Het volstaat niet het vanop een veilige afstand te bekijken. De robot moet dichtbij komen en de scheepsschroeven, het roer, … passeren, om zo alles te zien; doorgaans gebeurt dit bekijken met sensoren, die slechts op kleine afstand functioneren.”

Initieel programmeerden de onderzoekers de robot om de scheepsromp te naderen tot een veilige afstand van 10 meter.

Echter, de sonarcamera van de robot zendt signalen uit die terugkaatsen; bij een afstand van 10 meter leveren deze slechts aan korrelig beeld op met een lage resolutie, zodat een mijn dan niet zichtbaar is.

Bovendien, meldde Hover, kan een robot uit zo'n beeld niet opmaken waar nu eigenlijk de structuur van het schip eindigt, en waar hij begint. Nochtans is die informatie cruciaal voor het toestel, omdat het botsingen met de scheepsschroeven helpt vermijden.

Om het mistige beeld te vertalen in een solieder beeld, hebben de onderzoekers grafische computeralgoritmes aangepast aan de sonardata, zodat een driedimensionaal model met mazen ontstaat.

Vervolgens programmeerden de onderzoekers de robot om dichter bij het schip te varen. Het toestel baseerde zich daarbij op de structuur weergegeven door het mazige model.

Hover legde uit dat het de bedoeling is dat de robot elk punt in de maas inspecteert; in dit geval is elk ervan 10 cm verwijderd van de volgende, wat voldoende is om een kleine mijn te herkennen.


(KV)(foto MIT: Prof .dr. ir. Franz Hover)

Video: