• 24/08/2012

Medicijnen dankzij 3D-printen

'Chemputer' produceert medicijnen naar wens, op eender welke locatie. Actueel of toekomstmuziek?

Trefwoorden: #3D-printing, #chemputer, #cronin, #rapid prototype technology

Lees verder

research

ENGINEERINGNET -- Lee Cronin, een professor aan Glasgow University, VK , wil samen met zijn team komen tot 'downloadbare chemie'.

Daartoe wil hij werken met een 3D-printer: deze verschilt van de conventionele printers door het feit dat deze objecten driedimensionaal afdrukt. Dit gebeurt door het laag na laag opbouwen van een 3D-model. Het gehele proces is ook gekend als 'rapid prototype technology'.

Prof. Cronin vroeg zich af of het niet mogelijk zou zijn dit 3D-printen ook op moleculair niveau toe te passen. Dan zouden molecules worden gecreëerd in de printer, uitgaande van chemische basisreacties. Het toestel wordt sedertdien door sommigen 'chemputer' genoemd.

Cronin wil eerst proberen zijn idee te realiseren voor kleinere medicijnen, zoals Ibuprofen.

Als Cronin slaagt, zouden medicijnen kunnen worden aangemaakt op de plaats waar ze nodig zijn. Ver staan hij en zijn team nog niet, maar het geloof dat het zal slagen, is blijkbaar groot.

Zo zouden er reeds farmaceutische bedrijven die hebben onderzocht wat zo'n Chemputer zou betekenen voor hun zakenmodel.

Ook werd prof. Cronin gecontacteerd door NAVO-generaals, die veel verwachten van een soort draagbaar medicijnenkistje waaruit, op eenvoudig verzoek, heel wat verschillende medicijnen kunnen worden getoverd.


(KV) (foto Cronin Group)