• 15/10/2012

Onderzoek naar veiligheidscultuur bedrijven in Rijnmondgebied

TNO heeft de afgelopen zomer in opdracht van de DCMR Milieudienst Rijnmond een onderzoek uitgevoerd naar de veiligheidscultuur bij 14 risicovolle bedrijven in het Rijnmondgebied.

Trefwoorden: #DCMR, #Milieudienst Rijnmond, #Provincie Zuid Holland, #TNO, #veiligheidscultuur

Lees verder

Nieuws

( Foto: Provincie Zuid Holland )

ENGINEERINGNET.NL -- Dit naar aanleiding van vragen over de veiligheid van risicovolle industrie in het gebied.

Onder ‘veiligheidscultuur’ verstaan we de houding, waarden, (impliciete) aannames, percepties en gewoonten met betrekking tot het omgaan met veiligheidsrisico’s.

Het onderzoek concentreerde zich op bedrijven in de raffinage, (petro)chemie, natte bulk en op- en overslag. De DCMR heeft voor dit onderzoek de bedrijven geselecteerd. De veiligheidscultuur bij de onderzochte bedrijven blijkt over het algemeen voldoende.

Twaalf bedrijven scoren voldoende of hoger, twee bedrijven scoren onvoldoende. TNO vindt dat overheid, inspecties, bedrijven en experts moeten komen tot een gezamenlijke visie op veiligheid in de chemische industrie. Nadere informatie heeft de DCMR gepubliceerd op haar website.


(GL)