• 07/12/2012

Trend: aantal constructeurs van landbouwmachines neemt af

Aantal invoerders en constructeurs neemt in België af, maar ze verkopen machines met een steeds grotere productiecapaciteit die de (schaarse) landbouwgrond efficiënter benutten.

Trefwoorden: #agoria, #cnh, #Fedagrim, #landbouwmachine, #tractor

Lees verder

Nieuws

( Foto: CNH )

ENGINEERINGNET.BE -- Fedagrim, de Belgische federatie van toeleveranciers van machines, gebouwen en uitrustingen voor de landbouw en voor de groenvoorzieningen, heeft zijn economisch dossier 2012 gepubliceerd. Daarin staan de belangrijkste trends opgesomd.

De belangrijkste tendens is België is onmiskenbaar schaalvergroting. Ook in 2011-2012 zette deze trend zich door, niet alleen in de landbouwbedrijven maar ook bij alle stakeholders in de sector.

Naast schaalvergroting, is de tendens dat het aantal invoerders en constructeurs afneemt, maar dat tegelijkertijd hun productgamma en geografisch bereik worden groter. In een aantal categorieën worden minder machines verkocht, maar hun capaciteit is groter. Door de bevolkingsaangroei en de industriële ontwikkeling wordt landbouwgrond ingepalmd, waardoor de vrij beschikbare landbouwgrond efficiënter benut moet worden, aldus Fedagrim.

Een opmerkelijke uitschieter: de verkoop van tractoren in België is in 2011 gestegen naar 2.163 exemplaren. Dat is 13,5% meer dan in 2010, toen in ons land 1.905 tractoren werden verkocht. Belangrijk is ook de forse toename van het gemiddelde aantal pk’s van de nieuw verkochte tractoren. In 2011 bedroeg het gemiddelde vermogen van de nieuw verkochte tractoren 158,6 pk (+7,6% sinds 2008).

Het grootste aantal tractoren dat in 2011 verkocht werd, zit evenwel in de categorie tussen 180 en 225 pk. Net geen 25 procent van de ingeschreven tractoren behoort tot dit segment. De groep tractoren met meer dan 225 pk vertegenwoordigt 13,3 procent van de markt. Dat in toenemende mate voor zwaardere motoren wordt gekozen, is onder meer toe te schrijven aan de schaalvergroting in de landbouwsector.

Krachtigere tractoren kunnen nog efficiënter en met een hoger rendement worden ingezet. Bovendien wordt steeds vaker gekozen voor tractoren die uitgerust zijn met de nieuwste technologieën zoals gps en voor verbruikszuinige tractoren.

In 2012 ligt de tractorenverkoop vermoedelijk in dezelfde lijn als in 2011. Tot en met juni van dit jaar hield de verkoop van tractoren gelijke tred met 2011. Vanaf het tweede trimester viel het aantal orders wel iets terug en die terugval zal zich naar verwachting de rest van het jaar blijven doorzetten.

Wat 2012 betreft, zijn de vooruitzichten dus gematigd. De prijzen van heel wat landbouwproducten zijn gedaald en de marges in de melkvee- en varkenshouderij zijn klein. Daarnaast waren de aardappelprijzen in het seizoen 2011-2012 ronduit slecht.

Dit alles heeft tot gevolg dat bepaalde aankopen worden uitgesteld. Een ander groot probleem is de volatiliteit van de prijzen in de landbouwsector, stelt Fedagrim: 'En door het slechte economisch klimaat zijn financiële instellingen minder geneigd om kredieten toe te staan'.


(bron: Agoria)